Thực trạng công tác xây dựng hệ thống văn bản trong quá trình áp dụng iso 9001 tại công ty chế tạo điện cơ
LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại ngày nay có nhiều xu thế xuất hiện trên thế giới trong đó có xu thế hội nhập có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến các doanh nghiệp đặc biệt trong điều kiện nước ta mới mở cửa. Để tồn tại trong điều kiện hiện nay các doanh nghiệp đã tìm nhiều phương thức tồn tại. Là một công ty hàng đầu trong ngành chế tạo động cơ điện, Công ty chế tạo điện cơ Hà Nội đã tìm ra cho mình một giải pháp để nâng cao chất lượng, giảm chi phí đó là áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 2000. Để áp dụng thành công hệ thống này thì công ty phải xây dựng cho mình một hệ thống tài liệu phản ánh được thực tế công việc đang diễn ra tại công ty và phù hợp với tiêu chuẩn.
Sau khi kết thúc giai đoạn thực tập đầu với sự giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn và của cán bộ công nhân viên trong công ty. Tôi đã quyết định chọn đề tài thực tập tốt nghiệp là:“Hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại công ty chế tạo điện cơ”.
Với mục đích của đề tài nghiên cứu thực trạng công tác xây dựng hệ thống tài liệu tại công ty từ đó thấy được những mặt được và chưa được và cuối cùng đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này.
Kết cấu của chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Giới thiệu chung về công ty chế tạo điện cơ Hà nội
Chương 2: Thực trạng xây dựng hệ thống tài liệu tại công ty
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống tài liệu.
Trong điều kiện thời gian thực tập có hạn và những hạn chế về mặt kiến thức nên trong bài viết của em không khỏi có những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của cô giáo và quý công ty để chuyên đề thực tập được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đặc biệt phòng Quản lý chất lượng đã giúp đỡ em tận tình để có thể hoàn thành được chuyên đề thực tập này.MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI 3
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3
II. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty 5
1. Đặc điểm về sản phẩm 5
2. Đặc điểm về thị trường 6
3. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức 7
3.1 Giám đốc 9
3.2 Các phó giám đốc 9
3.3 Trưởng phòng kế hoạch 9
3.4 Giám đốc cơ sở II 10
3.5 Trưởng phòng quản lý chất lượng 10
3.6 Đại diện lãnh đạo về chất lượng 10
3.7 Giám đốc các xưởng chụi trách nhiệm với cấp trên về các vấn đề liên quan đến đơn vị mình 11
3.8 Các phòng ban 11
4. Đặc điểm về lao động 11
5. Đặc điểm về máy móc thiết bị và công nghệ 11
6. Đặc điểm về nguyên liệu 12
7. Về tổ chức sản xuất 13
8. Đặc điểm về vốn của Công ty 14
III. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong một số năm gần đây 14
CHƯƠNG II 18
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỆ THỐNG VĂN BẢN TRONG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG ISO 9001 TẠI CÔNG TY CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ 18
I. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001: 2000 tại công ty 18
1. Lý do áp dụng 18
2. Tình hình áp dụng 18
3. Những kết quả đạt được và chưa đạt được trong việc áp dụng hệ thống 19
II. Thực trạng công tác xây dựng hệ thống tài liệu 20
1. Giới thiệu chung về hệ thống tài liệu của công ty 20
2. Ý nghĩa của hệ thống tài liệu 22
3. Quá trình xây dựng hệ thống tài liệu tại công ty 24
4. Kế hoạch xây dựng hệ thống tài liệu tại công ty 28
5. Công tác xây dựng chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng 30
5.1. Với chính sách chất lượng 30
5.2. Mục tiêu chất lượng 31
6. Công tác xây dựng sổ tay chất lượng 32
7. Công tác xây dựng qui trình_thủ tục hướng dẫn công việc 36
8. Xây dựng hồ sơ chất lượng 40
9. Xây dựng kế hoạch chất lượng 42
10. Xem xét yêu cầu 42
11. Hoạt đọng kiểm soát tàI liệu 42
12. Hoạt động kiểm soát hồ sơ 44
III. Đánh giá thực trạng công tác xây dựng hệ thống tài liệu 45
1. Kết quả công tác đạt được 45
2. Những hạn chế 46
3. Nguyên nhân của hạn chế 47
I. Khuyến khích các đơn vị tích cực chủ động tham gia xây dựng các tài liệu của đơn vị mình 49
1. Lý do áp dụng 49
2. Nội dung giải pháp 50
II. Tiến hành đào tạo nâng cáo trình độvăn bản hoá theo ISO 9000cho các cán bộ công nhân viên trong công ty đặc biệt là những người phụ trách viết tài lệu 50
1. Lý do áp dụng 50
2. Nội dung của giải pháp 51
3. Lợi ích của giải pháp 55
III. Thiết lập cơ chế kiểm soát hoạt động xây dựng tài liệu tại công ty 57
1. Lý do áp dụng 57
2. Nội dung của biện pháp 57
3. Lợi ích của giải pháp 58
IV. Tổ chức thực hiện áp dụng tốt hệ thống văn bản đã ban hành 58
1. Lý do áp dụng 58
2. Nội dung của giải pháp 59
3. Lợi ích của giải pháp 59
KẾT LUẬN 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 62


Xem Thêm: Thực trạng công tác xây dựng hệ thống văn bản trong quá trình áp dụng iso 9001 tại công ty chế tạo đ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác xây dựng hệ thống văn bản trong quá trình áp dụng iso 9001 tại công ty chế tạo đ sẽ giúp ích cho bạn.