Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty in hàng không
LỜI MỞ ĐẦU

Phần thông tin kinh tế của tờ bưu điện Băng kok đã lưu ý đại công chúng khi mua hàng: "Nếu một món hàng nào mà bạn định mua có mức giấ rẻ hơn bình thường, hãy xem xét kỹ bản hiệu đã chế tạo ra chúng, để có thể thẩm định uy tín về chất lượng sản phẩm đó đến đâu. Nếu lời mời chào mua hàng quá hoa mỹ, đang rót vào nhu cầu mua của bạn những lời đường mật, hãy bình tâm lại để xem xét tính năng đích thực của hàng hoá đó, cái giá trị tiêu dùng mà bạn phải bỏ đồng tiền xương máu ra để mua, chứ không phải cái hộp giấy màu đựng món hàng đó" (số 6/1998). Trong nền kinh tế thị trường sôi động như hiện nay, thông tin kinh doanh đang được lợi dụng để làm giàu, nhiều nhà sản xuất, các đại lý đã có lúc xem nhẹ những lợi ích đích thực của người mua hàng, khi cung ứng cho họ những sản phẩm không đạt chất lượng. Đặc biệt khi lý thuyết marketing đã thực sự gia nhập vào đời sống, đã trở thành cứu cánh cho các nhà sản xuất đang cạnh tranh với nhau quyết liệt, để hòng chia sẽ thị trường, chiếm đoạt mức lợi nhuận mỗi ngày một khan hiếm hơn, thì chất lượng sản phẩm từ những người sản xuất, có lúc đã buộc cơ quan pháp luật phải can thiệp. Vì vậy cạnh tranh càng quyết liệt, yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, để thoả mãn các nhu cầu tiêu dùng, càng phải tăng lên. Sự đỗ vỡ sự nghiệp kinh doanh của nhiều hãng sản xuất, kể cả những hãng lớn trên thế giới, cũng bắt đầu từ sự đổ vỡ uy tín về chất lượng sản phẩm, từ sự xa lãnh của những người tiêu dùng, khi nhu cầu của họ không được thoả mãn. Chất lượng sản phẩm là chất keo gắn kết người tiêu dùng với các nhà sản xuất, là uy tín và sự sống còn của các công ty. Người bán không vì cái mà họ đang sản xuất, mà vì cái mà thị trường đang cần, trong đó trước hết là giá trị sử dụng và chất lượng của hàng hoá dịch vụ. Trong phương châm kinh doanh đó, hành vi bán của người sản xuất đã không chỉ vì lợi ích của người mua mà trước hết vì lợi ích sống còn của chính họ.
Như vậy chất lượng sản phẩm không chỉ là yêu cầu của tập hợp người tiêu dùng, không chỉ là sự ngang giá cho đồng tiền mà họ đã quyết định bỏ ra để mua hàng, mà hơn hết vì chính sự tồn tại để phát triển hay phá sản của doanh nghiệp. Nhận thức được ý nghĩa của vấn đề trên, trong thời gian hoàn thành Chuyên đề thực tập tốt nghiệp, tôi đã quyết định chọn đề tài: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty in hàng không".
Chuyên đề tốt nghiệp ngoài lời mở đầu và kết luận được bố cục thành 3 phần:
- Phần I: Một số khái niệm về sản phẩm, chất lượng sản phẩm và yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm trong kinh doanh.
- Phần II: Tình hình tổ chức - quản lý và sản xuất kinh doanh ở công ty in hàng không và những nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm in trong những năm gần đây.
- Phần III: Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty in hàng không.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ SẢN PHẨM, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ YÊU CẦU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
PHẦN II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN HÀNG KHÔNG VÀ NHỮNG NỖ LỰC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM IN TRONG MỘT SỐ NĂM GẦN ĐÂY
1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty in hàng không
2. Chất lượng sản phẩm in và những nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty In hàng không những năm gần đây
2.1. Các yếu tố về công nghệ kỹ thuật
2.2. Các yếu tố về con người
2.3. Các chính sách, chế độ đối với người lao động của công ty in hàng không.
2.4. Các dịch vu đi kèm trợ giúp quá trình sản xuất sản phẩm in.
3. Một số kết quả đạt được của công ty về sản xuất kinh doanh
PHẦN BA: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN HÀNG KHÔNG
1. Những nhận xét rút ra từ phân tích hiện trạng chất lượng sản phẩm ở công ty In hàng không
2. Những giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ở công ty In hàng không
2.1. Tăng cường kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề và kinh nghiệm sản xuất cho công nhân, lao động là điều kiện quyết định để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
2.2. Đầu tư đổi mới thiết bị và tăng cường công nghệ hiện đại để nâng cao năng lực cạnh tranh về chất lượng sản phẩm của công ty
2.3. Đổi mới các hình thức, biện pháp khuyến khích vật chất và tinh thần đối với công nhân, lao động, đề cao ý thức trách nhiệm của họ với chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà công ty sản xuất
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty in hàng không
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty in hàng không sẽ giúp ích cho bạn.