Lời nói đầu

Sau hơn 10 năm qua nước ta thực hiện đổi mới nền kinh tế, nhiều lĩnh vực, nhiều thành phần kinh tế đã và đang có được môi trường và điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành phát triển sản xuất kinh doanh. Cũng trong hoàn cảnh đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đã nắm bắt được nhiều cơ hội trong kinh doanh, hoạt động trong thời kỳ nền kinh tế mở, nhiều mối quan hệ kinh tế được hình thành và phát triển giữa các quốc gia, đây thực sự là những cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể thu được nhiều lợi nhuận và hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh.
Mặt khác, khi tham gia vào hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường, tiến hành các mối quan hệ kinh tế phức tạp trên thị trường quốc tế, các doanh nghiệp trong nước đã và vấp phải những khó khăn về kinh nghiệm cũng như khả năng hoạt động kinh doanh chưa theo kịp với tình trạng hiện nay. Việc nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác Marketing trong doanh nghiệp hiện nay đã và đang đem lại những bước tiến tốt đẹp trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào.
Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây - UNIMEX Hà Tây là một doanh nghiệp Nhà nước có chức năng kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu các mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng thế mạnh của địa phương. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, công ty đã và đang tiếp tục không ngừng hoàn thiện chiến lược p hát triển kinh doanh của mình cũng như đề ra được kế hoạch, biện pháp nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu - nhập khẩu trong từng giai đoạn cụ thể.
Qua thời gian thực tập tại UNIMEX Hà Tây được sự giúp đỡ nhiệt tình, hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo Nguyễn Thế Trung và của công ty, tôi mạnh dạn đề tài: "Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây".
Đề tài được nghiên cứu nhằm mục đích:
- Hệ thống hoá, chọn lọc các lý luận về Marketing trong hoạt động xuất khẩu, các nguyên tắc, các yêu cầu trong hoạt động Marketing.
- Phân tích đánh giá hiệu quả của hoạt động xuất khẩu và các hoạt động Marketing của công ty.
- Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp nhằm xây dựng, củng cố và hoàn thiện công tác Marketing của công ty.
Đề tài gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận của Marketing quốc tế và quản lý xuất khẩu.
Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty.
Chương III: Một số biện pháp Marketing xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây.

Do đề tài nghiên cứu còn mới lạ, trình độ bản thân còn hạn chế nên bản chuên đề chắc chắn không tránh khỏi sai xót. Rất mong được các thầy giáo và Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây góp ý kiến để bản chuyên đề này được hoàn thiện.
Muc lục
Chương I Cơ sở lý luận của marketing quốc tế và quản lý xuất khẩu.
I) Marketing quốc tế và quản lý xuất khẩu.
1) Điều kiện phát triển mẩkeying quốc tế.
2) Bản chất và một số vấn đề cơ bản của marketing quốc tế.
a)Bản chất.
b)Những nội dung cơ bản.
c)Đặc thù của marketing quốc tế.
d)Mục tiêu của marketing quốc tế.
II) Nghiên cứu, lựa chọn và thâm nhập thị trường xuất khẩu.
1) Nghiên cứu thị trường.
2) Lựa chọn thị trường .
3) Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường xuất khẩu.
4) Marketing -Mix trên thị trường xuất khẩu.
Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu ở
Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây.
I) Khái quát về công ty x uất nhập khẩu Hà tây
1) Quá trình hình thành và phát triẻn.
2) Cơ cấu tổ chức, chức măng , quyền hạn .
II) Thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty xuất nhập khảu Hà tây.
1) Đánh giá tình hình xuất khẩu của công ty .
2) Hoạt động marketing của công ty .
Chương III: Một số biện pháp marketing nhằm năng cao hiệu quả
hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở
Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây.
I) Xây dựng,củng cố và hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường xuất khẩu.
II) Một số biện pháp Marketing -Mix nhằm năng cao hiệu quả và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Kết luận.
Mục lục .
Tài liệu tham khảo.
[charge=150]http://up.4share.vn/f/35040c06060c0105/MAR37.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.