Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than tại Công ty Cảng và Kinh doanh than
LỜI NÓI ĐẦU
Đối với một nền kinh tế, sự phát triển tiến bộ sẽ là rất chậm nếu nền kinh tế đó khép kín, không trao đổi với bên ngoài. Mở cửa thông thương với nước ngoài là một điều tất yếu nếu muốn phát triển nhanh, không bị tụt hậu so với các nước khác. Nhờ mở cửa mà nền kinh tế sẽ có được những thành tựu khoa học-kỹ thuật mới phục vụ đời sống con người
Tuy nhiên nếu chỉ đơn thuần tiếp nhận những thành tựu này (có được bằng cách mua vào) mà không có sự trao đổi thì nền kinh tế sẽ mất sự cân bằng giữa luồng tiền vào và luồng tiền ra và nếu kéo dài nền kinh tế sẽ trở nên phụ thuộc. Do vậy trong kinh doanh phải đồng thời có cả xuất khẩu và nhập khẩu. Đối với một nước nếu xuất khẩu được càng nhiều sẽ thu được ngoại tệ càng cao, tạo sự tích luỹ lớn cho nền kinh tế, đưa nền kinh tế phát triển mạnh.
Công ty Cảng và Kinh doanh than là một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam thực hiện chức năng xuất khẩu than và quản lý, khai thác cảng biển. Sau hơn 10 năm hoạt động, Công ty đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của ngành than Việt Nam. Tuy nhiên, trong cơ chế thị trường, cũng như nhiều công ty khác, Công ty cũng gặp không ít khó khăn, nhất là đối với xuất khẩu. Vì vậy, để tồn tại và phát triển không cách nào khác Công ty phải tìm cho được những phương hướng và biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh, phát huy mặt thuận lợi sẵn có về tài lực, vật lực, đồng thời hạn chế những ảnh hưởng bất lợi từ bên ngoài.
Trong thời gian thực tập ở Công ty Cảng và Kinh doanh than với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn cùng các cán bộ ở Công ty, em đã quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than tại Công ty Cảng và Kinh doanh than’’ với hy vọng đóng góp một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả của hoạt động xuất khẩu than của Công ty.
Nội dung chính của chuyên đề chia làm 3 chương:
- Chương I: Lý luận chung về kinh doanh xuất khẩu
- Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu than tại Công ty Cảng và Kinh doanh than
- Chương III: Phương hướng, nhiệm vụ và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than của Công ty Cảng & Kinh doanh than
Do thời gian nghiên cứu hạn hẹp và trình độ có hạn nên bài chuyên đề không thể tránh khỏi những sai sót, hạn chế nhất định. Em rất mong sẽ nhận được sự góp ý của cô giáo để hoàn thiện hơn nữa bài chuyên đề.
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU 3
1. Khái niệm chung về kinh doanh xuất khẩu 3
2. Vai trò của hoạt dộng kinh doanh xuất khẩu 3
3. Các loại hình xuất khẩu 4
4. Quy trình kinh doanh xuất khẩu 4
4.1. Nghiên cứu thị trường trong hoạt động kinh doanh 5
4.1.1. Phương pháp nghiên cứu thị trường 5
4.1.2. Phân tích về cung - cầu và các điều kiện thị trường 6
4.1.3. Nghiên cứu về gía cả hàng hoá trên thị trường thế giới 8
4.1.4. Vận dụng kết quả nghiên cứu thị trường trong kinh doanh xuất khẩu 9
4.2. Quảng cáo, xúc tiến bán hàng và các hoạt động yểm trợ 10
4.2.1. Quảng cáo 10
4.2.2. Xúc tiến bán và các hoạt động yểm trợ 11
4.3. Tổ chức thu mua, huy động hàng cho xuất khẩu 14
4.3.1. Tạo nguồn hàng cho xuất khẩu 15
4.3.2. Thu mua tạo nguồn hàng cho xuất khẩu 15
4.3.3. Vị trí của công tác thu mua tạo nguồn hàng cho xuất khẩu 16
4.3.4. Ý nghĩa của công tác thu mua tạo nguồn hàng cho xuất khẩu 17
4.3.5. Các hình thức thu mua tạo nguồn hàng cho xuất khẩu 17
CHƯƠNG II 19
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THAN TẠI CÔNG TY CẢNG VÀ KINH DOANH THAN 19
1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cảng và Kinh doanh than 19
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cảng và Kinh doanh than 19
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cảng & Kinh doanh than 20
1.3. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu than của Công ty 21
1.3.1. Lao động tiền lương 21
1.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cảng & Kinh doanh than 25
2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu than của Công ty Cảng và Kinh doanh than 33
2.1 Sản lượng – kim nghạch than xuất khẩu 33
2.2 Thị trường xuất khẩu than 35
2.3 Cơ cấu than xuất khẩu 37
2.4 Giá than xuất khẩu 40
2.5 Thu mua, cung ứng than xuất khẩu 42
2.6 Hình thức xuất khẩu 43
3. Đánh giá chung về hoạt động xuất khẩu than của Công ty 43
1/ Ưu điểm 43
2/ Nhược điểm, tồn tại 44
3/ Nguyên nhân 44
CHƯƠNG III. 46
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THAN CỦA CÔNG TY CẢNG VÀ KINH DOANH THAN 46
1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ than thế giới 46
2. Kế hoạch xuất khẩu của công ty trong thời gian tới 49
3. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than 50
1/ Giải pháp về thị trường 50
2/ Giải pháp về giá cả 52
3/ Giải pháp về chính sách phân phối 54
4/ Giải pháp về quảng cáo, xúc tiến bán hàng và các hoạt động yểm trợ sản phẩm than xuất khẩu 55
KẾT LUẬN 58
Danh mục tài liệu tham khảo : 59


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than tại Công ty Cảng và Kinh doanh than
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than tại Công ty Cảng và Kinh doanh than sẽ giúp ích cho bạn.