Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHCT khu vực Chương Dương
LỜI MỞ ĐẦU

Sau một thời gian học tập và nghiên cứu cùng với việc được xem xét, tìm hiểu, quan sát tình hình thực tế tại Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương khu vực Chương Dương trong thời gian thực tập vừa qua. Đặc biệt với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh đạo ngân hàng, các cô chú, anh chị ở các phòng ban đã giúp em hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp tại Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương khu vực Chương Dương.
Em xin gửi lời cám ơn tới các thầy cô giáo trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân - những người đã cung cấp cơ sở kiến thức về kinh tế và xã hội, người đã trực tiếp hướng dẫn để em có thể hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp này.
Do Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương khu vực Chương Dương vừa bước vào giai đoạn hiện đại hóa nên một số chỉ tiêu, kết quả kinh doanh trong năm 2004 chưa được tổng hợp nên trong bản Báo cáo thực tập tổng hợp này em xin dùng những số liệu thu thập tính đến ngày 31/12/2003 để phân tích.
Báo cáo thực tập tổng hợp này bao gồm các phần sau:
Phần I: Quá trình phát triển Chi nhánh.
Phần II: Mô hình tổ chức của Chi nhánh.
Phần III: Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Phần IV: Những khó khăn và tồn tại.
Phần V: Phương hướng và một số giải pháp phát triển ngân hàng.

Em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ ngân hàng vì sự giúp đỡ tận tình trong thời gian qua.


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần I 2
Quá trình phát triển chi nhánh NHCT khu vực Chương Dương 2
1. Hình Thành. 2
2. Quá trình phát triển của Chi nhánh NHCT khu vực Chương Dương. 2
Phần II 4
Mô hình tổ chức của Chi nhánh NHCT khu vực Chương Dương 4
1.Sơ đồ tổ chức. 4
2. Chức năng, nhiệm vụ 5
Phần III 10
Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHCT khu vực Chương Dương 10
1. Công tác huy động vốn. 11
2. Đầu tư và cho vay. 12
2.1 Cho vay nền kinh tế 12
2.2 Cơ cấu dư nợ. 13
2.3. Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán xuất nhập khẩu: 15
2.4 Công tác tiền tệ kho quỹ: 17
2.5 Công tác kế toán tài chính: 18
2.6 Công tác kiểm tra, kiểm toán và xét khiếu tố. 19
2.7 Công tác tổ chức hành chính. 19
Phần IV 20
Những Khó khăn và tồn tại 20
Phần V 21
Phương hướng Và một số giảI pháp phát triển ngân hàng 21
1. Phương hướng phát triển 21
2. Giải pháp phát triển 22
Kết luận 23


Xem Thêm: Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHCT khu vực Chương Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHCT khu vực Chương Dương sẽ giúp ích cho bạn.