Thực trạng tư vấn đầu tư tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CTC
Lời mở đầu
Ngày nay, khi nền kinh tế thế giới bước vào xu thế toàn cầu hoá với tốc độ tăng trưởng khá cao thì hoạt động xây dựng cũng tăng cao nhằm đáp ứng nhu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nhà ở cho nhân dân. Theo đó hoạt động xây dựng ở nước ta cũng phát triển mạnh mẽ có tốc độ tăng trưởng khá cao. Việc thực hiện xây dựng các công trình nhà ở, các khu công nghiệp hay các công trình giao thông có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của nền kinh tế, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của Chính phủ, ngoài ra nó còn liên quan đến khía cạnh mỹ quan. Do vậy, để thực hiện một công trình xây dựng cần phải có dự án cụ thể và đưa ra được tính hợp lý của dự án. Tầm quan trọng của hoạt động xây dựng là như vậy cho nên việc các tổ chức tư vấn về đầu tư và xây dựng là phù hợp với thực tế.
Trên thế giới hiện nay, tư vấn đầu tư và xây dựng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và đang phát triển rất mạnh. Ở nước ta, khi đang còn trong chế độ nền kinh tế tập trung thì hoạt động tư vấn đầu tư và xây dựng là hoạt động còn xa lạ, không được nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của nó. Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN thì hoạt động tư vấn đang phát triển rất mạnh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, trong đó có hoạt động tư vấn đầu tư và xây dựng. Sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động này được đánh dấu bằng sự ra đời của hàng loạt các tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng ra đời.
Một điều chứng minh cho sự phát triển của hoạt động tư vấn đầu tư và xây dựng là; trong ngày 02/04/2007 Bộ xây dựng đã đưa ra dự án thành lập tập đoàn tư vấn đầu tư và xây dựng thuộc sự quản lý của bộ, tập đoàn này hoạt động theo hình thức công ty mẹ và công ty con.
Đề tài “Thực trạng tư vấn đầu tư tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CTC “là một ví dụ minh hoạ cho sự phát triển của hoạt động tư vấn đầu tư và xây dựng ở nước ta hiện nay.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Ths. Nguyễn Thị Ái Liên và các chuyên gia trong công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CTC đã hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.
Kết luận
Hoạt động tư vấn nói chung và hoạt động tư vấn đầu tư và xây dựng nói riêng mới xuất hiện ở nước ta khoảng hơn một thập kỷ. Nhưng cũng đã có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển của nước ta. Trong thực tế hiện nay ở nước ta, ngày càng có nhiều các công ty tư vấn đầu tư và xây dựng ra đời. Nhưng năng lực tư vấn của các công ty tư vấn còn nhiều tồn tại và thực tiễn cần có những nghiên cứu khắc phục.
Chuyên đề tốt nghiệp “ thực trạng tư vấn đầu tư và xây dựng tại công ty cổ phần CTC ” đi sâu phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác tư vấn tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CTC. Nhưng qua đó, chúng ta cũng có thể thấy được một phần nào những mặt hạn chế của các chuyên gia, các tổ chức tư vấn thực hiện trong lĩnh vực xây dựng nói chung. Những giải pháp khắc phục đã được nêu trong chuyên đề là không nhiều, nhưng hy vọng góp một phần vào việc giải quyết những vấn đề hiện nay của công ty cổ phần CTC nói riêng và cho các công ty tư vấn khác đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và xây dựng nhói chung.


Xem Thêm: Thực trạng tư vấn đầu tư tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CTC
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tư vấn đầu tư tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CTC sẽ giúp ích cho bạn.