Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chính xác

Đề tài :
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chính xác
I ) Số liệu ban đầu:
1. Mặt bằng nhà máy
2. Mặt bằng phân xưởng
3. Nguồn điện :Trạm BATG 220/10 cách 5 km
II) nội dung thiết kế :
1) Xác định phụ tải tính toán
2) Thiết kế mạng cao áp nhà máy
3) Thiết kế mạng hạ áp phân xưởng
4) Bù công suất phản kháng nâng cao cosϕ
III) bản vẽ : 2 bản vẽ Ao
1) Sơ đồ nguyên lý mạng cao áp nhà náy
2) Sơ đồ nguyên lý mạng hạ áp phân xưởng
Ngày giao đề :
Ngày hoàn thành: Giáo viên hướng dẫn
Mục lục 2
Chương I: Giới thiệu chung về nhà máy
I) Loại nghành nghề , qui mô và năng lực của xí nghiệp
II) Giới thiệu phụ tải điện của toàn xí nghiệp
III) Phạm vi đề tài
Chương II: Xác định phụ tải tính toán các phân xưởng và toàn
xí nghiệp
I) Xác định phụ tải tính toán của px sửa chữa cơ khí
II) Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng khác
III) Xác định bán kính vòng tròn phụ tải
IV) Biểu đồ xác định phụ tải
Chương III: Thiết kế mạng cao áp nhà máy
I) Phương án cấp điện mạng cao áp
II) Vị trí đặt trạm phân phối trụng tâm
III) Xác định vị trí và số lượng , công suất các trạm BA phân xưởng
IV) Phương án đi dây mạng cao áp
V) Vẽ sơ đồ nguyên lý mạng cao áp
VI) Tính toán ngắn mạch và tra các thiết bị đã chọn
Chương IV: Thiết kế mạng hạ áp phân xưởng sửa chữa cơ khí
I) Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng
II) Tính toán ngắn mạch hạ áp phân xưởng
III) Sơ đồ nguyên lý của mạng hạ áp phân xưỏng
IV) Chọn thiết bị cho tủ phân phối và tủ động lực
Chương V : Bù công suất phản kháng nâng cao cosϕ 3
I) ý nghĩa về việc bù công suất phản kháng trong nhà máy
II) Các biện pháp nâng cao hệ số công suất
III) Nâng cao hệ số cosϕ bằng phương pháp bù
IV) Các thiết bị bù trong hệ thống cung cấp điện
V) Các bước tiến hành bù công suất
4
Lời nói đầu
Ngày nay điện năng là một thứ thiết yếu nó đã tham gia vào mọi lĩnh vực của cuộc sống từ công nghiệp đến sinh hoạt,.Bởi vì điện năng có nhiều ưu điểm như: dễ dàng chuyển thành các dạng năng lượng khác (nhiệt cơ hoá .) dễ dàng truyền tải và phân phối .Chính vì vậy điện năng được ứng dụng rất rộng rãi .
Điện năng là nguồn năng lượng chính của các ngành công nghiệp ,là điều kiện quan trọng để phát triển các đô thị và khu dân cư . Vì lý do đó khi lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,kế hoạch phát triển điện năng phải đi trước một
bước , nhằm thoả mãn nhu cầu điện năng không những trong giai đoạn trước mắt mà còn dự kiến cho sự phát triển trong tương lai .
Điều này đòi hỏi phải có hệ thống cung cấp điện an toàn ,tin cậy để sản xuất và sinh hoạt .
Đặc biệt hiện nay theo thống kê sơ bộ điện năng tiêu thụ bởi các xí nghiệp chiếm tỷ lệ hơn 70% điện năng sản suất ra (nhìn chung tỷ số này phụ thuộc vào mức độ công nghiệp hoá của từng vùng
Điều đó chứng tỏ việc thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy ,xí nghiệp là một bộ phận của hệ thống điện khu vực và quốc gia ,nằm trong hệ thống năng lượng chung phát triển theo qui luật của nền kinh tế quốc dân .Ngày nay do công nghiệp ngày cần phát triển nên hệ thống cung cấp điện xí nghiệp ,nhà máy càng phức tạp bao gồm các lưới điện cao áp (35-500kV)lưới điện phân phối (6-22kV) và lưới điện hạ áp trong phân xưởng (220-380-600V)
Để thiết kế được thì đòi hỏi người kỹ sư phải có tay nghề cao và kinh nghiệm thực tế ,tầm hiểu biết sâu rộng vì thiết kế là một việc làm khó.Đồ án môn học chính là một bài kiểm tra khảo sát trình độ sinh viên .
Qua đây em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn đã giúp đỡ để em hoàn THIẾT KẾ HỆ THÔNG CUNG CẤP ĐIỆN NHÀ MAY ĐỒNG HỒ


Xem Thêm: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chính xác
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chính xác sẽ giúp ích cho bạn.