Phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty Xăng dầu Quân Đội
LỜI MỞ ĐẦU

Trong công cuộc đổi mới của nước ta trong những năm qua đã thu được nhiều thành tựu đáng kể. Cùng với sự phát triển kinh tế, đổi mới sâu sắc nền kinh tế, cơ chế quản lý kinh tế cũng có những bước chuyển biến tích cực và đã trở thành một nhân tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là lợi nhuận Công ty xăng dầu Quân đội cũng không nằm ngoài mục tiêu đó. Muốn vậy Công ty phải tổ chức tốt trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Trải qua các năm hoạt động, Công ty xăng dầu Quân đội đã có nhiều cố gắng trong việc tìm hướng khai thác, tìm hiểu thị trường, phát huy quyền tự chủ sản xuất kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để phát triển quy mô kinh doanh.
Quản trị kinh doanh tổng hợp là một bộ phận quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt đông kinh tế. Với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế, tài chính đảm nhận việc tổ chức và cung cấp các thông tin có ích cho việc ra các quyết định quản lý kinh tế.
* Nội dung báo cáo thực tập gồm các phần sau:
Phần I: Giới thiệu tóm lược về Công ty Xăng dầu Quân Đội và môi trường kinh doanh của công ty.
Phần II: Phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty Xăng dầu Quân Đội
Phần III: Phân tích, đánh giá công tác quản trị tại Công ty Xăng dầu Quân Đội, các kiến nghị đề xuất.

KẾT LUẬN
Trong quá trình học tập của mỗi sinh viên Thực tập nghiên cứu khoa học là một việc làm cần thiết và không thể thiếu được.
Thực tập, nghiên cứu khoa học là điều kiện tốt nhất giúp cho sinh viên có thể vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn, từng bước tiếp cận với thực tiễn, qua đó sinh viên có thể học hỏi tích luỹ được những kinh nghiệm, bổ xung được những kiến thức thực tế vào bài học của mình. Đồng thời qua quá trình thực tập, nghiên cứu khoa học còn là cơ sở để sinh viên phát huy được những năng lực, những tố chất vốn có của mình.
Ngoài ra qua quá trình thực tập còn giúp cho sinh viên thấy được sự quan trọng và cần thiết của công việc từ đó kích thích sinh viên tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện cho mình một thói quen làm việc có kỷ luật khoa học. Tạo điều kiện cho sinh viên nhanh chóng hoà mình vào sự phát triển chung của toàn xã hội một cách tự tin.
Qua một tháng được thực tập và học hỏi ở Công ty Xăng dầu Quân Đội, được sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban Giám Đốc Công ty em đã có điều kiện tìm hiểu cũng như học hỏi kinh nghiêm, biết được những kiến thức thực tế của hoạt động kinh doanh, hiểu biết về cơ cấu tổ chức của công ty, thực trạng hoạt động kinh doanh cũng như những điểm mạnh, điểm yếu của công ty.
Bản báo cáo thực tập này chỉ thể hiện được những nét khái quát và chung nhất về Công ty Xăng dầu Quân Đội nhưng qua đó em hi vọng sẽ giúp thầy cô và các bạn hiểu một phần nào đó về quá trình xây dựng và phát triển của Công ty trong xu thế đổi mới của đất nước.
Do thời gian có hạn nên bản báo cáo này không tránh khỏi những sai sót. Em mong thầy cô và các bạn có những ý kiến đóng góp sửa chữa để bản báo cáo được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô và ban lãnh đạo Công ty Xăng dầu Quân Đội đã tạo điều kiện cho em thực hiện bản báo cáo này.!


Xem Thêm: Phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty Xăng dầu Quân Đội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty Xăng dầu Quân Đội sẽ giúp ích cho bạn.