Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế cạnh tranh quyết liệt, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có một sức mạnh về tài chính cụ thể là vốn.
Vốn là biểu hiện vật chất không thể thiếu được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc mở rộng quy mô về chiều sâu và chiều rộng của mỗi doanh nghiệp. Vì thế doanh nghiệp phải luôn đảm bảo vốn cho hoạt động của mình, không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, từ đó doanh nghiệp mới có thể tăng lợi nhuận, tăng thu nhập để tồn tại và phát triển.
Sản phẩm công nghệ là một thị trường luôn phát triển và thay đổi thường xuyên, điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm này phải luôn có sự cập nhật về sản phẩm cũng như công nghệ tiên tiến nhất để phục vụ các yêu cầu của khách hàng. Vốn lưu động là một yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Vì thế, việc sử dụng hiệu quả vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh luôn là một vần đề thường xuyên được quan tâm và là vần đề cốt lõi trong hoat động kinh doanh của doanh nghiệp.
Công ty cổ phần Đại Việt là một đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý và sử dụng vốn lưu động sao cho hiệu quả và đã gặt hái được một số thành tựu nhất định. Bên cạnh đó, Công ty vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập trong công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động. Do vậy, việc đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lưu động là rất cần thiết.
Xuất phát từ thực tế trên, tôi đã chọn đề tài : “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt" làm mục đích và nội dung nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương I: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1 Tổng quan về vốn của doanh nghiệp 3
1.1.1 Khái niệm 3
1.1.2 Đặc điểm 3
1.1.3 Phân loại 3
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 3
1.2.1 Khái niệm 3
1.2.1.1 Khái niệm và phân loại vốn lưu động 3
1.2.1.2 Kết cấu và nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động 3
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ. 3
1.2.3 Sự cần thiết nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn lưu động 3
1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu qủa sử dụng vốn lưu động 3
1.3.1 Nhân tố chủ quan 3
1.3.2 Nhân tố khách quan 3
Chương II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT 3
2.1 Khái quát về tình hình sử dụng vốn lưu động trong Công ty cổ phần Đại Việt 3
2.1.1 Tổng quan về công ty cổ phần Đại Việt 3
2.1.2 Tình hình sử dụng vốn lưu động 3
2.1.2.1 Cơ cấu vốn kinh doanh 3
2.1.2.2 Cơ cấu nguồn vốn 3
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt 3
2.2.1 Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đại Việt (2005-2007) 3
2.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt 3
2.2.2.1 Vốn và nguồn vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Đại Việt 3
2.2.2.2 Nguồn vốn lưu động của Công ty cổ phần Đại Việt 3
2.2.2.3 Vốn tiền mặt và khả năng thanh toán của Công ty cổ phần Đại Việt 3
2.2.2.4 Các khoản phải thu 3
2.2.2.5 Quản lý hàng tồn kho 3
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt 3
2.3.1 Kết quả đạt được 3
2.3.2 Hạn chế – Nguyên nhân 3
Chương III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT 3
3.1 Định hướng phát triển công ty 3
3.2 Giải pháp nhằm năng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 3
3.2.1 Xác định nhu cầu VLĐ thường xuyên của doanh nghiệp 3
3.2.2 Nâng câo hiệu quả quản lý hàng tồn kho 3
3.2.3 Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi công nợ 3
3.2.4 Nâng cao trình độ đội ngũ quản lý và nhân viên 3
3.2.5 Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ 3
3.2.6 Hoàn thiện chế độ, quy trình, hệ thống thông tin quản lý 3
KẾT LUẬN 3


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt sẽ giúp ích cho bạn.