Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư
LỜI MỞ ĐẦU
Trong suốt 20 năm đổi mới, nhìn chung đất nước ta đã có sự khởi sắc đáng
kể về mọi mặt. Nền kinh tế nước ta đã và đang từng bước vượt qua mọi khó khăn thử thách, duy chi được mức tăng trưởng nhanh bền vững. Sự tăng trưởng đó có sự đóng góp rất lớn của hệ thống ngân hàng, với nhiệm vụ huy động vốn cho các dự án đầu tư phát triển, các dự án kinh tế trọng điểm .Ngân hàng đang thể hiện vai trò then chốt của minh trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Để luôn duy trì vai trò đó của mình hệ thống ngân hang phải phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Một trong những yêu cầu đặt ra với ngân hàng đó la phải hoàn thiện hơn nữa công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư.
Thẩm định tài chính đầu tư là một công việc rất quan trọng là cơ sở tương đối vững chắc để xác định kết quả đầu tư, thời gian hoàn vốn và trả nợ từ dự án của chủ đầu tư. Nhân thấy vai trò quan trọng của công tác này nên trong thời gian thực tập tại chi nhánh BIDV Cầu giấy em đã lựa chọn đề tài :" Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư " . Với mong muốn phần nào đem đên những giải pháp để hoàn thiện hơn công tác thẩm định dự án đầu tư tại BIDV Cầu giấy nói riêng và hệ thống ngân hàng trong nước nói chung.
Đề tài trên là lĩnh vực nghiên cứu phức tạp đan xen nhiều yếu tố vĩ mô và vi mô, mang tính khách quan và chủ quan. Trong quá trình nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn, bản thân em còn có những hạn chế nhất định nên em không thể nêu lên đầy đủ thực tế diễn ra tại ngân hàng. Do đó bài viết chắc chắn còn thiếu sót. Vì vậy em rất mong được sự nhận xét của thầy giáo. Em xin trân thành cảm ơn Tiến Sĩ Từ Quang Phương giảng viên bộ môn Kinh tế Đầu Tư trường ĐH KTQD đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này.

Mục lục

Trang
Lời nói đầu. 2
Chương 1: Thực trạng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy. 3
1. Khái quát về ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy 3
1. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 3
1.1. Lịch sử hình thành 3
1.2. Chức năng và nhiệm vụ 4
2. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy 4
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy. 4
2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy 6
2.3. Những thuận lợi và khó khăn của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy 7
2.3.1. Thuận lợi 7
2.3.2. Khó khăn . 7
2.4. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy. 8
2.5. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 9
2.5.1. Phòng tín dụng 9
2.5.2. Phòng thẩm định và quản lý tín dụng . 9
2.5.3. Phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp 9
2.5.4. Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân . 9
2.5.5. Phòng tiền tệ kho quỹ 10
2.5.6. Phòng kế hoạch nguồn vốn 10
2.5.7. Phòng tài chính kế toán. 10
2.5.8. Phòng tổ chức hành chính. 10
2.5.9. Phòng kiểm tra nội bộ . 10
2.5.10. Tổ thanh toán quốc tế 10
2.5.11. Tổ điện toán 11
3. Khái niệm thẩm định dự án đầu tư và sự cần thiết khách quan phải tiến hành thẩm định dự án đầu tư trong các NHTM 11
3.1. Khái niệm. 11
3.2. ý nghĩa 11
3.3. Sự cần thiết khách quan phải tiến hành thẩm định dự án đầu tư . 12
3.3.1. Đối với nhà đầu tư. 12
3.3.2. Đối với ngân hàng. 13
3.3.3. Đối với xã hội và các cơ quan quản lý Nhà nước 14
4. Kết quả hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy (2004 – 2006) 14
4.1. Huy động vốn . 14
4.2. Hoạt động tín dụng và công tác xử lý nợi xấu 18
4.3. Hoạt động dịch vụ 19
4.4. Công tác phát triển mạng lưới 20
4.5. Hoạt động Tài chính – Kế toán – Kho quỹ . 20
II. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy 21
1. Đánh giá tình hình đầu tư theo dự án tại chi nhánh. 21
1.1. Quy trình thẩm định dự án tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy 22
1.2. Nội dung công tác thẩm định dự án đầu tư tại BIDV Cầu Giấy . 24
2. Giới thiệu dự án cụ thể 30
2.1. Giới thiệu và đánh giá về doanh nghiệp . 30
2.2. Giới thiệu về dự án . 34
2.3. Phân tích tài chính dự án 35
III. Một số đánh giá về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy . 43
1. Những ưu điểm đạt được. 43
2. Những hạn chế trong công tác thẩm định tài chính dựo án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cầu Giấy 44
3. Một số nguyên nhân chính gây ra các hạn chế trong công tác thẩm định tài chính dự án tại BIDV Cầu Giấy 47
3.1. Nguyên nhân khách quan. 47
3.2. Nguyên nhân chủ quan. 49
Chương II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại BIDV Cầu GIấy 52
I. Định hướng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tạii BIDV Cầu Giấy 52
III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tạii BIDV Cầu Giấy 54
1. Hoàn thiện phương pháp và nội dung thẩm định tài chính dự án 54
2. Tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ tín dụng và thẩm định. 63
3. Giải pháp về trang thiết bị ngân hàng 65
4. Tăng cường công tác thu thập và xử lý thông tin. 66
5. Hoàn thiện công tác tổ chức điều hành 69
III. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại BIDV Cầu Giấy 70
1. Với chính phủ và các bộ ngành liên quan 70
2. Với ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại khác. 72
3. Với ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 73
4. Với khách hàng 74
Kết luận 75


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư sẽ giúp ích cho bạn.