Ứng dụng Mar- Mix Trong Kinh Doanh Xuất Khẩu Của Công Ty 20
Lời Mở Đầu 1

Chươnưg I: Thực trạng kinh doanh Xuất khẩu của công ty 20 và những vấn đề của Marketing. 3

I. Tổng quan về công ty20. 3
1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 3
2 . Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty : 7
2.1 . Giám đốc Công ty : 9
2.2 . Các phó giám đốc Công ty : 9
2.3 . Phòng KH - TCSX : 10
2.4 . Phòng tài chính - Kế toán : 10
2.5 . Phòng kinh doanh -xuất nhập khẩu : 10
2.6 . Phòng chính trị : 11
2.7. Phòng kỹ thuật chất lượng : 11
2.8 . Phòng hành chính quản trị (văn phòng,ban kiểm toán): 11
2.9.Trung tâm đào tạo: 11
2.10.Trường mầm non: 12
2.11 . Các Xí nghiệp thành viên : 12
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất - kinh doanh của Công ty: 12
4. Quy trình Công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty : 13
II.Kết quả kinh doanh của công ty 20 trên thị trường trong những năm qua. 15
1.Tại thị trường nội địa 16
1.1. Thị trường tiêu dùng: 17
1.2. Thị trường Quân đội 18
2.Thị Trường Xuất khẩu 19
2.1. Thị trường EU 20
2.2.Thị Trường Nhật Bản 21
2.3. Thị Trường Hoa Kỳ và Canada 22
III.Thực trạng ứng dụng Marketing_Mix của công ty 20 trong kinh doanh Xuất khẩu. 23
1.Những hoạt động Marketing mà công ty đã thực hiện 23
1.1. Chính sách sản phẩm 23
1.2.Chính sách giá cả 25
1.3 Chính sách về kênh phân phối 26
1.4 Chính sách xúc tiến 28
2.Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty 20 29
2.1. Những thành tựu đạt được 29
2.2. Những mặt hạn chế 30
2.3. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tồn tại cần phải khắc phục của Công ty 20 31

Chương II: Những vấn đề trọng tâm của ứng dụng Marketing-Mix ở công ty 20 34
1.Phân tích môi trường kinh doanh của công ty 20 34
2. Những vấn đề trọng tâm trong xuất khẩu và ứng dụng Marketing _Mix của Công ty 20. 35
2.1.Chiến lược sản phẩm : 35
2.2. Chiến lược giá : 36
2.3. Chiến lược phân phối 37
2.4- Xúc tiến thương mại xuất khẩu. 38
3. Mục tiêu và phương hướng chiến lược xuất khẩu của Công ty. 39
a. Mục tiêu của Công ty. 39
b. Phương hướng chiến lược. 41

Chương III: Các giải pháp hoàn thiện Marketing-Mix xuất khẩu hàng may mặc của Công ty 20 43
1. Hoàn thiện Marketing mục tiêu 43
2. Hoàn thiện Mar - mix xuất khẩu 46
2.1. Chiến lược sản phẩm 46
2.2. Chiến lược giá. 49
2.3. Chiến lược phân phối . 54
2.4. Chiến lược xúc tiến thương mại. 55
3. Các giải pháp hỗ trợ. 58
3.1. Nhà nước cần sửa đổi, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ vốn, huy động vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu: 59
3.2. Cải tiến thủ tục hành chính trong việc quản lý xuất nhập khẩu. 59
3.3. Áp dụng một chế độ tỷ giá hối đoái tương đối ổn định phù hợp và khuyến khích xuất khẩu. 60
Kết luận 63Xem Thêm: Ứng dụng Mar- Mix Trong Kinh Doanh Xuất Khẩu Của Công Ty 20
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng Mar- Mix Trong Kinh Doanh Xuất Khẩu Của Công Ty 20 sẽ giúp ích cho bạn.