Một số biện phương pháp cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tieu thụ sản phẩm phần mềm cụng nghiệp ở Công ty TNHH Hệ Thống Quy
Lời mở đầu
Cựng với sự phỏt triển mạnh mẽ của nền kinh tế hàng hoỏ vấn đề tiờu thụ sản phẩm đúng vai trũ hết sức quan trọng đến hiệu quả kinh doanh và sự tồn tại, phỏt triển của doanh nghiệp. Trong kinh tế thị trường luụn cú sự cạnh tranh khốc liệt, do đú muốn giành được lợi thế cạnh tranh ngoài việc nõng cao chất lượng sản phẩm, cỏc doanh nghiệp cũn phải tiến hành hoạt động xỳc tiến hỗn hợp và cỏc chớnh sỏch marketing trong đú chớnh sỏch về kờnh phõn phối cú vai trũ đặc biệt quan trọng.
Trong thời gian thực tập tại cụng ty, em thấy hiệu quả hoạt động của kờnh phõn phối tiờu thụ sản phẩm tại Cụng ty TNHH Hệ Thống Quy chưa được tốt lắm. Do đú, được sự hướng dẫn tận tỡnh của cỏc thầy cụ trong khoa Quản trị kinh doanh đặc biệt là thầy giỏo TS.Nguyễn Mạnh Quõn và cỏc nhõn viờn trong Cụng ty TNHH Hệ Thống Quy em đó nghiờn cứu đề tài: “Một số biện phương pháp cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tieu thụ sản phẩm phần mềm cụng nghiệp ở Công ty TNHH Hệ Thống Quy”.
Đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Dự bỏo thị trường sản phẩm phần mềm và phương hướng kinh doanh của Cụng ty.
Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động kờnh phõn phối tiờu thụ phần mềm cụng nghiệp của Cụng ty.
Chương 3: Một số biện phỏp nõng cao hiệu quả hoạt động kờnh phõn phối tiờu thụ sản phẩm tại Cụng ty.


Xem Thêm: Một số biện phương pháp cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tieu thụ sản phẩm phần mềm cụng nghiệp ở C
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện phương pháp cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tieu thụ sản phẩm phần mềm cụng nghiệp ở C sẽ giúp ích cho bạn.