Phân tích TOWS chiến lược thâm nhập thị trường Hà Nội sản phẩm thiết bị tin học văn phòng của công ty TNHH vận tải và thương mại Tân Đạt

. Tính cấp thiết của đề tài “phân tích TOWS chiến lược thâm nhập thị trường Hà Nội sản phẩm thiết bị tin học văn phòng của công ty TNHH vận tải và thương mại Tân Đạt”
Hiện nay, các doanh nghiệp đang vận động cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thế giới và nền kinh tế trong nước. Trong quá trình vận động đó, doanh nghiệp có thể gặp phải những thuận lợi và khó khăn nhất định do môi trường kinh doanh luôn thay đổi. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phải đặc biệt chú trọng tới hoạt động phân tích môi trường kinh doanh, khai thác triệt để những cơ hội và giảm tiểu tối đa những rủi ro có thể có từ sự thay đổi của các yếu tố môi trường kinh doanh. Từ những hoạt động phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài, doanh nghiệp có thể làm cơ sở để xây dựng nên mô thức TOWS cho mình. Mô thức TOWS cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin hữu ích trong việc kết nối các nguồn lực và khả năng của công ty với môi trường cạnh tranh mà công ty đang hoạt động. Đây là công cụ cực kỳ hữu ích giúp doanh nghiệp có thể xét duyệt lại các chiến lược, xác định hướng đi thích hợp cho mình. Chính vì vậy, hoạt động phân tích TOWS ngày càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp trong thời đại ngày nay.
Cũng như một số doanh nghiệp khác, trong hoạt động kinh doanh của mình, công ty TNHH vận tải và thương mại Tân Đạt đã có hoạt động phân tích TOWS trong việc đưa ra các chiến lược kinh doanh cho mình. Công ty có các hoạt động phân tích, đánh giá tác động của các yếu tố môi truờng, việc xây dựng mô thức TOWS được công ty thực hiện đầy đủ theo đúng các quy trình. Tuy nhiên, trong thời gian thực tập tại công ty, tác giả nhận thấy hiệu quả hoạt động phân tích TOWS của công ty chưa cao. Trong những năm qua, sản phẩm thiết bị tin học văn phòng của công ty vẫn chưa thực có chỗ đứng vững mạnh, thị phần mà của công ty trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa cao so với các đối thủ cạnh tranh, chiến lược thâm nhập thị trường mà công ty đang triển khai còn tồn tại nhiều yếu kém
Xem Thêm: Phân tích TOWS chiến lược thâm nhập thị trường Hà Nội sản phẩm thiết bị tin học văn phòng của công t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích TOWS chiến lược thâm nhập thị trường Hà Nội sản phẩm thiết bị tin học văn phòng của công t sẽ giúp ích cho bạn.