Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn lưu động (VLĐ) tại Công ty Chế tạo Điện cơ Hà nội

Đối với bất kì doanh nghiệp nào thì vốn nói chung và VLĐ nói riêng luôn là điều kiện quyết định để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đạt được những mục tiêu mong muốn. Trong nền kinh tế thị trường, hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn liền với hiệu quả sử dụng vốn nói chung và hiệu quả sử dụng VLĐ nói riêng bởi vì nếu vốn được sử dụng không đúng mục đích sẽ gây lãng phí và ảnh hưởng tới tiềm lực tài chính cũng như tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ là một vấn đề bức xúc, thiết thực và cũng là mục tiêu phấn đấu lâu dài của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh gay gắt cùng với sự biến động không ngừng của các yếu tố trên thị trường như hiện nay thì việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ càng có ý nghĩa quan trọng hơn.
Nội dung bài luận văn này ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương chính:
Chương I. VLĐ và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp.
Chương II. Thực trạng hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty Chế tạo Điện cơ Hà nội.
Chương III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng VLĐ.
Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn lưu động (VLĐ) tại Công ty Chế tạo Điện cơ Hà nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn lưu động (VLĐ) tại Công ty Chế tạo Điện cơ Hà nội sẽ giúp ích cho bạn.