Vấn đề nâng cao trình độ nhận thức về hàng hoá tuyển mộ, khuyến khích vật chất và tinh thần và kỷ luật người lao động

Trong nền kinh tế thị trường việc xác định và phân tích hiệu quả kinh doanh đã không còn là điều mới mẻ đối với các Doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam. Bởi hiệu quả kinh doanh cho ta biết việc sử dụng có hợp l‎ý hay không các nguồn lực, đánh giá sự phát triển hay nguy cơ phá sản của doanh nghiệp. Mục đích của đề tài là áp dụng các lý thuyết đã được trang bị để thực tập và giải quyết, Công ty TNHH Minh Quân được lấy làm cơ sở cho việc phân tích. Kết quả của việc phân tích là dựa trên thực trạng của Công ty TNHH Minh Quân để đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh các mặt hàng chủ lực.
Nội dung đề tài được chia làm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh và quy luật giá trị là cơ sở lý l‏ụân của hiệu quả kinh doanh.
Chương II: Thực trạng hiệu quả kinh doanh các mặt hàng chủ lực tại Công ty TNHH CNP Minh Quân.
Chương III: Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh các mặt hàng chủ lực tại Công ty TNHH CNP Minh Quân.
Xem Thêm: Vấn đề nâng cao trình độ nhận thức về hàng hoá tuyển mộ, khuyến khích vật chất và tinh thần và kỷ lu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề nâng cao trình độ nhận thức về hàng hoá tuyển mộ, khuyến khích vật chất và tinh thần và kỷ lu sẽ giúp ích cho bạn.