Sức cạnh tranh của công ty

Ở nước ta, việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bắt đầu công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng. Trong quá trình đó, khi chính sách kinh tế nhiều thành phần đã đi vào cuộc sống, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đã được thừa nhận, thì không ít doanh nghiệp, sản phẩm của Việt Nam đã có chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia thì năng lực cạnh tranh của hầu hết các doanh nghiệp của Việt Nam là còn yếu.
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế khách quan chi phối sự phát triển của mỗi quốc gia và quan hệ quốc tế, cùng với xu thế toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, kinh tế thế giới bước sang nền kinh tế tri thức, sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Do đó, môi trường kinh doanh của Việt Nam cũng đang có những thay đổi mạnh mẽ theo hướng chung đó cùng với sự hội nhập đầy đủ hơn của nền kinh tế nước ta vào nền kinh tế khu vực và kinh tế thế giới (AFTA, WTO). Sự cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt, đòi hỏi vấn đề nâng cao năng lực canh trạnh của các doanh nghiệp là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, mang tính sống còn đối với chính doanh nghiệp.
Chuyên đề với nội dung được chia làm 3 phần như sau:
Chương 1: Tổng quan về công ty
Chương 2: Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của công ty
Xem Thêm: Sức cạnh tranh của công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sức cạnh tranh của công ty sẽ giúp ích cho bạn.