Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Lắp máy Điện nước và Xây dựng Hà Nội

Khi nói đến sản xuất kinh doanh thì cho dù dưới hình thức kinh tế xã hội nào vấn đề được nêu ra trước tiên cũng là hiệu quả. Hiệu quả kinh doanh là mục tiêu phấn đấu của một nền sản xuất, là thước đo về mọi mặt của nền kinh tế quốc dân cũng như từng đơn vị sản xuất.
Hiệu quả kinh doanh này được xác định thông qua nguồn vốn của đơn vị sản xuất kinh doanh. Vốn là điều kiện ban đầu trong việc thành lập, hoạt động và phát triển, nó có vai trò đảm bảo cho quá trình hoạt động kinh doanh. Mà hoạt động sản xuất kinh doanh lại cần một lượng vốn lớn, để có được các doanh nghiệp phải huy động vốn ngoài các nguồn tự có để tăng vốn kinh doanh và bổ sung nhu cầu vốn kinh doanh của Doanh nghiệp. Trong quá trình huy động vốn các doanh nghiệp bắt buộc phải gắn chặt với viếc quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả cao. Số vốn huy động được giúp doanh nghiệp có điều kiện thực hiện sản xuất kinh doanh trôi chảy, bảo đảm cho việc hoàn trả vốn và có lãi, đồng thời tích luỹ để tái sản xuất và mở rộng sản xuất kinh doanh.
Lời mở đầu.
Chương I: Một số vấn đề về vốn kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
Chương II: Phân tích thực trạng quản lý vốn và sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Lắp máy và Xây dựng Hà Nội hiện nay.
Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Lắp máy và Xây dựng Hà Nội.
Kết luận.
Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Lắp máy Điện nước và Xây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Lắp máy Điện nước và Xây sẽ giúp ích cho bạn.