Biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Hoa lan ở Công ty TNHH Hoàng Phương I

Trong hoàn cảnh mới đó, các doanh nghiệp có rất nhiều cơ hội mới và cũng có nhiều thách thức mới. Kinh tế thị trường tạo điều kiện cho nền sản xuất có năng suất lao động cao, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội. Cũng từ đó mà các nhà sản xuất vấp phải khó khăn trong tiêu thụ hàng hoá. Nhà sản xuất được quyền tự do tham gia thị trường, lựa chọn ngành nghề, mặt hàng kinh doanh, đường lối chiến lược để tối đa hoá lợi nhuận, họ hoàn toàn tự do trong các quyết định của mình, được phát huy khả năng, thế mạnh của mình, nhưng sự sinh tồn và phát triển của họ thì không ai có thể đứng ra đảm bảo. Sự cạnh tranh trong cơ chế thị trường là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, nhưng nó cũng xô ngã nhiều doanh nghiệp xuống vực sâu của sự phá sản. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đáp ứng một loại nhu cầu của khách hàng hay nói cách khác là mức độ cạnh tranh để giành lấy khách hàng ngày càng quyết liệt. Vì vậy tiêu thụ sản phẩm ngày một khó khăn hơn. Có tiêu thụ được sản phẩm thì doanh nghiệp mới có khả năng thu hồi vốn, trang trải chi phí, thu lợi nhuận và tái sản xuất kinh doanh.
Chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Tổng quan về công ty TNHH Hoàng Phương I.
Chương II: Tình hình tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH Hoàng Phương I.
Chương 3: Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Hoa lan ở Công ty TNHH Hoàng Phương I.

Xem Thêm: Biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Hoa lan ở Công ty TNHH Hoàng Phương II
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Hoa lan ở Công ty TNHH Hoàng Phương II sẽ giúp ích cho bạn.