Một số biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội

Chuyển sang nền kinh tế thị trường, tất cả các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, các công ty trong đó có Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội luôn đặt ra cho mình mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhất định đóng góp vào việc xây dựng Đất nước, xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đặc biệt được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với ngành vật liệu xây dựng, Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội, một công ty trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội độc lập tự chủ đã hoà mình vào sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên các nhà sản xuất kinh doanh nói chung, Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội nói riêng luôn phải đối mặt với môi trường kinh doanh đầy biến động và sự cạnh tranh gay gắt. Trong bối cảnh đó các doanh nghiệp trở nên mong manh nếu chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ bên ngoài, chỉ tính từng bước di ngắn ngủi và “chụp giựt” thì sụp đổ là điều khó tránh khỏi. Là một doanh nghiệp sản xuất, hoạt động tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quyết định tới sự tồn tại và phát triển của công ty.
Tiêu thụ sản phẩm là quá trình hoạt động của doanh nghiệp làm cho sản phẩm thành hàng hoá trên thị trường. Điều đó có nghĩa là làm cho người tiêu dùng tự nguyện chấp nhận sản phẩm của doanh nghiệp.
Nội dung của bài viết chia làm 3 phần như sau:
Phần 1: Giới thiệu chung về Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội.
Phần 2: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội.
Phần 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm bê tông của Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội.

Xem Thêm: Một số biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.