Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ở các doanh nghiệp hiện nay

ở những nước phát triển, dịch vụ và khái niệm dịch vụ đã tồn tại và phát triển từ khá lâu ,đã được nhiều nhà kinh tế học quan tâm nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau .
ở Việt Nam thuật ngữ dịch vụ mới xuất hiện và mới được nghiên cứu với tư cách là một ngành kinh tế độc lập trong thời gian gần đây, mặc dù là trong thực tiễn nó đã tồn tại ( do nhiều nguyên nhân khác nhau, trước hết là do sự nhận thức, quan niệm không đầy đủ, đúng đắn về vị trí và vai trò ngày càng to lớn của ngành kinh tế quan trọng này).
Chương một: Dịch vụ và chất lượng dịch vụ
Chương hai : Thực trạng chất lượng dịch vụ trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Chương ba : Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ở các doanh nghiệp hiện nay
Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ở các doanh nghiệp hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ở các doanh nghiệp hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.