Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp việt nam

Từ khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển nhanh chóng, thu được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt đời sống KT- CT- XH. Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại và cạnh tranh bình đẳng với nhau, mọi sản phẩm của sản xuất đều mang tính chất hàng hoá. Các mệnh lệnh hành chính được thay thế bằng hệ thống pháp luật.Các thành phần kinh tế được tự do hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. Mọi doanh nghiệp đều phải tự lo nguồn vốn để đầu tư cho sản xuất kinh doanh,tìm hiểu khách hàng để tiêu thụ sản phẩm theo cơ chế giá do thị trường định đoạt. Với tình hình hiện nay khi mà đất nước đang bước vào giai đoan phát triển nhiều doanh nghiêp mọc nên bên cạnh những doanh nghiệp nhà nước trước đây thì còn có những công ty cổ phần, TNHH
Sự cạnh tranh trên thị trường giữa những sản phẩm của các công ty giờ đây diễn ra trong phạm vi không chỉ trong một nước nữa mà là sự cạnh tranh trên phạm vi rộng lơn hơn như thị trường khu vực Đông Nam á và trên thế giới . Ngoài việc quan tâm tới “tiêu thụ” sản phẩm thì doanh nghiệp phải tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ,sản xuất ra những mặt hàng phù hợp với nhu cầu trên thị trường và xác định giá cả thích hợp cho các sản phẩm đó
Chương I: Tiền đề lí luận về chính sách mặt hàng kinh doanh thương mại tại doanh nghiệp thương mại
Chương II Thực trạng chính sách mặt hàng kinh doanh của công ty tạp phẩm
ChươngIII GiảI pháp hoàn thiện chính sách mặt hàng kinh doanh tại công ty tạp phẩm
Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp việt nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp việt nam sẽ giúp ích cho bạn.