Năng lực công ty TNHH công nghệ và thương mại Bách Thắng

Nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây đã không ngừng phát triển theo quy luật của sự vận động đi lên trên con dường khởi sắc. Đó là sự chuyển đổi của nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Từ nền kinh tế tập trung bao cấp, vốn do nhà nước cấp, lãi do doanh nghiệp hưởng, lỗ nhà nước chịu, giá cả do Nhà nước ổn định thì ngày nay, bước sang cơ chế mới tình tự chủ của các chủ thể rất cao, mọi hoạt động kinh doanh đều được các doanh nghiệp tính toán kĩ càng với sự quản lí vĩ mô của Nhà nước. Đây là bước phát triển tất yếu và lâu dài của nước ta nhưng đó cũng là một quá trình khó khăn và phức tạp. Các đơn vị kinh tế muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường phải tìm mọi biện pháp để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
Chính sự mở của của nền kinh tế đã làm sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra một cách phổ biến cả trong lĩnh vực sản xuất cũng như trong lĩnh vực lưu thông. Hình thức, biện pháp cạnh tranh rất phong phú nhưng động lực và mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Thành công trong kinh doanh của mỗi doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều các yếu tố như định hướng sản xuất kinh doanh, quản lý nhân sự
Xem Thêm: Năng lực công ty TNHH công nghệ và thương mại Bách Thắng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Năng lực công ty TNHH công nghệ và thương mại Bách Thắng sẽ giúp ích cho bạn.