Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình

Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có tư cách pháp nhân, là đơn vị một thành viên của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam trực thuộc Bộ Công Thương, là doanh nghiệp thương maị có thương hiệu lớn trên thị trường hiện nay, kinh doanh các loại xăng dầu, gas và các sản phẩm hóa dầu.
Mặt khác Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình là một trong những doanh nghiệp điển hình trong việc ứng dụng những lý luận mới về Marketing - Mix vào hoạt động kinh doanh của mình, đặc biệt phát triển hệ thống kênh phân phối. Tuy nhiên, hiện nay trong quá trình phát triển hệ thống kênh phân phối,
Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình cũng như các công ty khác không thể tránh khỏi những mặt hạn chế. Những hạn chế được biểu hiện rõ nhất qua tỷ lệ thị phần của kênh phân phối cấp 0 tức là Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình trực tiếp phân phối cho người tiêu dùng và kênh phân phối qua trung gian ( kênh phân phối cấp 1). Hơn nữa là đơn vị trực thuộc của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu đã gần 20 năm nên cơ sở vật chất đã bộc lộ một số nhược điểm.
Chương 1. Giới thiệu chung về Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình.
Chương 2. Thực trạng hệ thống kênh phân phối của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình.
Chương 3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình.
Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình sẽ giúp ích cho bạn.