Một số giải pháp phát triển thị trường của Công ty TNHH TMDV & XNK Việt Đức

Trong những thập niên gần đây nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều bước tiến quan trọng. Thứ nhất là việc chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Chuyển từ nền kinh tế với cơ chế quản lý lạc hậu, quan liêu, bao cấp, hàng hóa thiếu thốn về số lượng, nghèo nàn về mẫu mã chủng loại tới một nền kinh tế với lượng hàng hóa dồi dào, đa dạng và phong phú , đề cao tính tự chủ của doanh nghiệp, một nền kinh tế mở với sự cạnh tranh gay gắt . Nếu như trong nền kinh tế trước đây người bán dường như chỉ có một, đó là nhà nước thì ngày nay hàng loạt các thành phần kinh tế xuất hiện từ các doanh nghiệp sản xuất đến các doanh nghiệp thương mại làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của nền kinh tế Việt Nam.
Thứ hai là việc trở thành thành viên chính thức của tổ chức Thương Mại thế giới WTO. Nền kinh tế Việt Nam đã bước vào kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của sự hội nhập với nền kinh tế thế giới, đặt ra những triển vọng to lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Vì thế cho nên giờ đây các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ chịu sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước mà còn cả các doanh nghiệp nước ngoài. Điều đó mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển, nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại nhiều nguy cơ, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ không thể tồn tại và phát triển nếu không biết nắm bắt cơ hội và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường thế giới
Chuyên đề thực tập của em bao gồm ba chương:
I. Quá trình hình thành và phát triển của của Công Ty TNHH TMDV & XNK Việt Đức
II. Thực trạng thị trường và phát triển thị trường của Công Ty TNHH TMDV & XNK Việt Đức
III. Phương hướng và giải pháp phát triển thị trường của Công Ty TNHH TMDV & XNK Việt Đức
Xem Thêm: Một số giải pháp phát triển thị trường của Công ty TNHH TMDV & xuất nhập khẩu Việt Đức
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp phát triển thị trường của Công ty TNHH TMDV & xuất nhập khẩu Việt Đức sẽ giúp ích cho bạn.