Phương pháp nghiên cứu và thực trạng phát triển mạng lưới bán hàng tại Xí nghiệp dịch vụ và Đại lí sơn thuộc công ty vận tải biển Việt Nam

Xí nghiệp dịch vụ và đại lý sơn thuộc Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam được thành lập với nhiệm vụ nhập khẩu sơn và xuất khẩu sơn cho các tàu nước ngoài, dịch vụ kĩ thuật về sơn và nhiệm vụ chính là làm đại lý bán sơn. Doanh thu chủ yếu của xí nghiệp là doanh thu từ bán hàng thông qua đội ngũ lực lượng bán hàng của xí nghiệp. Trong giai đoạn cạnh tranh rất găy gắt hiện nay, Xí nghiệp dịch vụ và đại lý sơn thuộc Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó khó khăn lớn nhất là doanh thu từ việc bán hàng của các đại diện bán hàng và nhân viên kinh doanh là không cao, khó cạnh tranh được với các xí nghiệp khác trên thị trường và không đạt được mục tiêu chiếm lĩnh thị trường Hải Phòng mà xí nghiệp đề ra. Có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến doanh thu thấp như: giá hàng cao khó cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh, năng lực của đội ngũ nhân viên bán hàng kém Song nguyên nhân chính xuất phát từ việc tổ mạng lưới bán hàng của công ty. Mạng lưới bán hàng của công ty chưa được đầu tư, chưa có sự phân chia rõ rệt giữa các khu vực thị trường. Xí nghiệp còn chưa tổ chức được các điểm bán hàng và tuyến bán hàng để mở rộng mạng lưới bán hàng, quảng bá và giới thiệu sản phẩm sơn trên thị trường.
Hiện nay mạng lưới bán hàng của Xí nghiệp được tổ chức dưới dạng lực lượng bán hàng trực tiếp bởi các nhân viên bán hàng thông qua hình thức bán buôn. Hiệu quả của mạng lưới bán hàng còn thấp, doanh số bán hàng chưa đạt được mục tiêu đề ra.
Phát triển mạng lưới bán hàng sẽ giúp cho việc phối hợp giữa các cấp, các đơn vị, các cơ sở bán hàng của xí nghiệp trở nên dễ dàng từ đó nâng cao hiệu quả, giảm bớt chi phí cho công tác bán hàng và của cả xí nghiệp, giúp xí nghiệp thực hiện được mục tiêu là tăng doanh số bán hàng.
Để có thể giải quyết khó khăn hiện tại, việc phát triển mạng lưới bán hàng là một trong những biện pháp mà Xí nghiệp dịch vụ và đại lý sơn thuộc Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam đang chú trọng. Vì vậy việc nghiên cứu về phát triển mạng lưới bán hàng trở nên cần thiết.
Chương 1:Tổng quan phát triển mạng lưới bán hàng sơn của Xí nghiệp dịch vụ và đại lý sơn thuộc Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam
Chương2[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hương pháp nghiên cứu và thực trạng phát triển mạng lưới bán hàng tại Xí nghiệp dịch vụ và Đại lí sơn thuộc công ty vận tải biển Việt Nam
Chương 3:Các kết luận và đề xuất phát triển mạng lưới bán hàng tại Xí nghiệp dịch vụ và
Xem Thêm: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng phát triển mạng lưới bán hàng tại Xí nghiệp dịch vụ và Đại lí s
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp nghiên cứu và thực trạng phát triển mạng lưới bán hàng tại Xí nghiệp dịch vụ và Đại lí s sẽ giúp ích cho bạn.