Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá tại Chi nhánh thương mại hoàn kiếm – Công ty cổ phần XNK lương thực thực phẩm hà nội

Đất nước ta trong những năm gần đây đã có nhiều sự thay đổi kể từ khi chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và đời sống của người dân ngày càng tăng lên thì nhu cầu về lương thực thực phẩm ngày một tăng lên kể cả về chất lượng và số lượng.
Với chính sách mở cửa, nhà nước đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, có điệu kiện tiếp cận và học hỏi công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất trong nước, góp pần phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong nước cũng như xuất khẩu.
Chương I : sơ lược về công ty Cổ phần XNK lương thực - thực phẩm Hà Nội nói chung hay chi nhánh thương mai Hoàn kiếm nói riêng
Chương II : thực trạng công tác quản trị tiêu thụ tại Chi nhánh thương mại hoàn kiếm – công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm hà Nội
Chương III : phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá tại Chi nhánh thương mại hoàn kiếm – Công ty cổ phần XNK lương thực thực phẩm hà nội
Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá tại Chi nhánh thương mại hoàn kiế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá tại Chi nhánh thương mại hoàn kiế sẽ giúp ích cho bạn.