Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khách sạn Thắng Lợi

Đại hội đảng toàn quốc lần thứ IX đã thông qua chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001- 2010 và kế hoạch 5 năm 2001- 2005, trong đó khẳng định nhanh chóngphát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Du lịch Việt Nam đã từng bước xác lập, nâng cao hình ảnh và vị thế trên thị trường quốc tế, khẳng định vai trò và vị trí trong nền kinh tế quốc dân, phấn đấu vươn lên thành một nền kinh tế mũi nhọn. Hoạt động du lịch đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội , góp phần tích cực vào CNH- HĐH đất nước và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hoá, toàn cầu hoá của đảng và nhà nước. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam là một yêu cầu khách quan, một xu thế của thời đại
Việc xác định phát triển du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn là bước đi đúng hướng của chúng ta. Việt Nam có tiềm năng và lợi thế cả địa lý và bề dày truyền thống của lịch sử phát triển đất nước. Tuy nhiên, những năm trước thời kỳ đổi mới chúng ta chưa có điều kiện phát triển và chưa coi trọng ngành kinh tế này.
Kinh doanh khách sạn là sự kết hợp của nhiều nghiệp vụ như: kinh doanh ăn uống, kinh doanh lưu trú, kinh doanh các dịch vụ bổ sung. Nhưng trong tất cả các nghiệp vụ kinh doanh đó thì kinh doanh ăn uống mang lại uy tín, doanh thu lớn cho khách sạn. Vì vậy, việc tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khách sạn đang và sẽ là vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý khách sạn, mà đặc biệt là đối với khách sạn có tên tuổi như khách sạn Thắng Lợi .
Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khách sạn Thắng Lợi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khách sạn Thắng Lợi sẽ giúp ích cho bạn.