Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu điện thoại di động tại công ty FPT

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư công nghệ FPT là một đơn vị doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực tin học và công nghệ. Hiện nay công ty là đơn vị hàng đầu kinh doanh trong lĩnh vực này. Ngoài ra công ty còn kinh doanh ở các lĩnh vực khác như: xuất nhập khẩu uỷ thác, nhập khẩu và kinh doanh các thiết bị viễn thông, tư vấn đầu tư nước ngoài, nghiên cứu và phát triển sản xuất kinh doanh, tư vấn đầu tư chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường, dịch vu xuất khẩu lao động .
Hoạt động Nhập khẩu là quá trỡnh trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các doanh nghiệp và cá nhân có quốc tịch khác nhau trên nguyên tắc ngang giá, lấy tiền tệ làm môi giới để đưa lại lợi ích cho các bên.
Nhập khẩu là một khâu cơ bản nhất của hoạt động ngoại thương. Có thể hiểu một cách đơn giản nhập khẩu là việc mua bán hàng hóa từ các tổ chức kinh tế, các công ty nước ngoài và việc tiến hành tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu tại thị trường nội địa hoặc tái xuất khẩu với mục đích thu lợi nhuận và nối liền sản xuất với tiêu thụ giữa các quốc gia.
Kết cấu chuyên đề:
Chương I Lý luận chung về hoạt động nhập khẩu hàng hoá
Chương II: Thực trạng hoạt động nhập khẩu điện thoại di động tại công ty FPT
Chương III: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động nhập khẩu điện thoại di động tại công ty FPT
Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu điện thoại di động tại công ty FPT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu điện thoại di động tại công ty FPT sẽ giúp ích cho bạn.