Tình hình quản lý các yếu tố vật chất của Trung tâm.

Trung tâm cung cấp dịch vụ bảo vệ Thăng Long được triển khai từ tháng 12/1998 nhưng đến ngày 12/2/1999 mới chính thức có quyết định đi vào hoạt động như một đơn vị mới thành lập có tổ chức hệ thống kế toán hạch toán phụ thuộc trực thuộc công ty Thăng Long với nguồn vốn đi vay ban đầu là 247.600.000đ. Sau ba năm triển khai hoạt động, cùng một lúc Trung tâm vừa ổn định tổ chức vừa thâm nhập thị trường dịch vụ bảo vệ trong môi trường cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành nghề có nhiều kinh nghiệm hơn. Trung tâm đã nỗ lực hết mình khai thác các hợp đồng nhằm có nguồn thu bù đắp các khoản chi phí và đến nay (cuối năm 2001) Trung tâm đã có số doanh thu là hơn 10.000.000.000đ.
I. Quá trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp.
II. Sản phẩm và dịch vụ
III. Mô hình tổ chức quản lý của Trung tâm cung cấp dịch vụ bảo vệ Thăng Long.
IV. công tác nhân sự trên các mặt
V. Tình hình quản lý các yếu tố vật chất của Trung tâm.
Xem Thêm: Tình hình quản lý các yếu tố vật chất của Trung tâm.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình quản lý các yếu tố vật chất của Trung tâm. sẽ giúp ích cho bạn.