Phát triển hoạt động tự doanh tại Công ty chứng khoán Phố wall

Năm 2008-2009 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới tác động xấu đến cả nền kinh tế VIỆT NAM từ trước tới nay. Hết năm 2009 thị trường chứng khoán VIỆT NAM vẫn chưa có sự khởi sắc, theo nhiều chuyên gia kinh tế thì khả năng phục hồi của thị trường chứng khoán nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung phải đến quý III năm 2010. Như ta đã biết vai trò của công ty chứng chứng khoán phần lớn được thể hiện bởi vai trò của thị trường chứng khoán.Thị trường chứng khoán giúp huy động vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp cổ phần mà ngân hàng thương mại chưa thể đáp ứng được, là phương tiện thu hút vốn nước ngoài thông qua các nhà đầu tư nước ngoài mua chứng khoán Việt Nam.Thị trường chứng khoán là nơi thu hút nguồn vốn trong xã hội để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, là công cụ giúp Nhà nước thự hiện chiến lược huy động vốn phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế xã hội, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có thể nói thị trường chứng khoán được coi là phong biểu vũ của nền kinh tế. Khi nền kinh tế đang trong giai đoạn hưng thịnh sẽ làm cho giá cả chứng khoán tăng lên, do đó làm cho thị trường chứng khoán tăng theo, ngược lại kinh tế suy thoái sẽ dẩn đến các hoạt động giảm sút của thị trường. Thông qua đó giúp cho nhà nước, các doanh nghiệp, công chúng biết được hiệu quả công tác quản lý và đầu tư của mình. Nền kinh tế dao động theo một chu kỳ hình sin với bốn pha : suy thoái khủng hoảng, phục hồi, và hưng thịnh. Bây giờ khi đáy của hình sin đã xuống, chắc chắn sẽ đến nhịp thứ hai là tăng trưởng khi những gói giải pháp kích cầu có hiệu quả, kinh tế đi vào ổn đinh. Đây là cơ sở cho thị trường chứng khoán phục hồi và phát triển mạnh mẽ tạo một kênh huy động vốn gián tiếp quan trọng cho nền kinh tế, do đó các công ty chứng khoán cũng phải đầu tư mạnh mẽ về nhiều mặt cả về mặt số lượng nhân viên lẫn chất lượng để hoàn thiện chính mình và cạnh tranh cùng phát triển. Và để cạnh tranh nhau một cách lành mạnh thì các CTCK phải nhanh chóng phát triển các nghiệp vụ của mình bởi khi nhà đầu tư đánh giá về một công ty chứng khoán họ sẽ đánh giá xem nghiệp vụ của các CTCK đó có tốt hay không, dịch vụ ra sao và một trong những hoạt động thể hiện phần lớn điều đó là hoạt động tự doanh, nó mang lại một phần lợi nhuận cốt lõi cho CTCK.
Hoạt động tự doanh nếu triển khai tốt sẽ giúp một CTCK nâng cao tiềm lực tài chính, song nếu hoạt động yếu kém thì có thể gây tổn thất nặng nề cho chính CTCK đó. Trên cơ sở em đã thực tập tại CTCK Phố wall và nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tự doanh em quyết định chọn đề tài “Phát triển hoạt động tự doanh tại Công ty chứng khoán Phố wall” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Xem Thêm: Phát triển hoạt động tự doanh tại Công ty chứng khoán Phố wall
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển hoạt động tự doanh tại Công ty chứng khoán Phố wall sẽ giúp ích cho bạn.