Báo cáo thực tập tại Nhà máy Bia Sài Gòn- Nghệ An

Nhà máy Bia Sài Gòn- Nghệ An trước đây là nhà máy nước ngọt Vinh, ra đời từ năm 1984. Tiền thân là một phân xưởng của nhà máy ép dầu Vinh. Trước năm 1984 nhà máy ép dầu Vinh chuyên sản xuất các loại dầu thực vật. Năm 1976, do việc thay đổi địa giới hành chính sáp nhập hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, nhà máy ép dầu được mở rộng và cũng từ đó lực lượng lao động của nhà máy tăng lên đáng kể,dẫn đến tình trạng dư thừa lao động, không đủ nguyên liệu cho sản xuất.
phần i:
tổng quan về công ty bia sài gòn - nghệ an thuộc công ty cổ phần bia sài gòn - nghê tĩnh
phần bia sài gòn - nghê tĩnh
phần iii:
một số đánh giá về hình thức tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần bia sài gòn - nghệ an




Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại Nhà máy Bia Sài Gòn- Nghệ An
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại Nhà máy Bia Sài Gòn- Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.