Báo cáo thực tập tại công ty cơ điện và phát triển nông thông

Tiền thân của công ty cơ điện và phát triển nông thông là xưởng 250A – Bạch Mai – Hà Nội.
Xưởng 250A được thành lập theo quyết định số 47QĐ/BNN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ký ngày 08/03/1956. Đồng chí Trương Công Đồng được giao làm giám đốc.
Nhiệm vụ của xưởng là phục vụ và sửa chữa các loại máy kéo phục vụ cho nông nghiệp.Chương I
Sự hình thành và phát triển của
Chương II
Thực trạng công tác văn thư - lưu trữ
Chương III
Một số ý kiến nhằm hoàn thiện một bước công tác
Chương I
Sự hình thành và phát triển của


Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại công ty cơ điện và phát triển nông thông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty cơ điện và phát triển nông thông sẽ giúp ích cho bạn.