Một số giải pháp đảm bảo vật tư tại Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại

Vật tư là toàn bộ các đầu vào vật chất được sử dụng trực tiếp hay gián tiếp vào quá trình sản xuất hay gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh. Nhưng mỗi vật lại có một tính năng khác nhau, thuộc tính khác nhau mà tùy theo đó có thể được sử dụng cho tiêu dùng hay sản xuất. Tùy theo mục đích sử dụng mà có thể phân thành vật tư tiêu dùng hay vật tư kỹ thuật. Trong chuyên đề này chỉ xét đến vật tư dùng cho sản xuất nên vật tư được đề cập về sau được hiểu là vật tư kỹ thuật.
Ngành sản xuất điện là một ngành quan trọng đối với đất nước. Bởi vậy ngành này giành được nhiều sự quan tâm từ Nhà nước và nhân dân. Để đáp lại sự quan tâm đó Công ty đã không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng lượng điện cung ứng cho người dân, giữ giá điện trong mức cho phép. Muốn đạt mục tiêu đó thì công tác quản lý vật tư cần phải được quan tâm đúng mức.
Đề tài gồm 3 chương :
Chương 1 : Lý luận về quản lý vật tư
Chương 2: Thực trạng trong quản lý vật tư
Chương 3: Một số giải pháp đảm bảo vật tư


Xem Thêm: Một số giải pháp đảm bảo vật tư tại Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp đảm bảo vật tư tại Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại sẽ giúp ích cho bạn.