Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kinh doanh bán điện ở Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam kinh doanh một loại hàng hoá chiến lược là điện năng. Trong cơ chế tập chung quan liêu bao cấp, điện năng chỉ được xem là một loại hàng hoá cung cấp theo các mức độ khác nhau, phục vụ cho nhu cầu toàn thể xã hội, vấn đề lỗ lãi không quan tâm chú trọng, chỉ tiêu chủ yếu của thời kỳ này là vận hành lưới điện an toàn.
Khi có chủ trương đổi mới của Nhà nước, nhất là sau QĐ91/TTg của Thủ tướng chính phủ thì Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đã bước sang một giai đoạn phát triển mới giai đoạn hạch toán kinh doanh độc lập thì công cuộc đổi mới thực sự diễn ra trong nghành điện nói chung và Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội nói riêng, các chỉ tiêu kinh doanh bán điện được đặt vào vị trí trọng tâm và được coi là nhiệm vụ sống còn của nghành điện trong giai đoạn mới.
Cần khẳng định rằng việc đổi mới cơ chế quản lý trong 3 năm qua đã đưa lại nhiều chuyển biến quan trọng cho Công ty song vì tổn thời gian đổi mới chưa lâu nên trong hoạt động kinh doanh của Công ty còn có nhiều mặt yếu kém cần khắc phục. Trong đó vấn đề kinh doanh bán điện trong cơ chế thị trường chưa được hoàn thiện về mặt lý luận và thực tiễn đã trở thành một điều bức súc cần phải nghiên cứu đổi mới cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới của nước ta.
Nghiên cứu việc đổi mới công tác kinh doanh bán điện góp phần củng cố nâng cao vị trí vai trò của nghành điện nói chung và Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội nói riêng trong cơ chế thị trường hiện nay. Mặt khác, nó tạo ra thế và lực đưa đất nước chuyển sang “thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
Trong phạm vi chuyên đề của mình em xin được trình bày những nội dung cơ bản sau:
Phần I: Vai trò, tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh bán điện trong nền kinh tế quốc dân
Phần II[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hân tích thực trạng của hoạt động kinh doanh bán điện ở Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kinh doanh bán điện ở Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kinh doanh bán điện ở Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.