Tiến hành phân tích, đánh giá các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty liên doanh Thép VPS

Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá hiện đang là xu hướng có ảnh hướng mạnh mẽ nhất trên thế giới. Theo xu hướng này, số lượng các công ty tham gia vào thị trường thế giới ngày một nhiều hơn, dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn, rủi ro cũng nhiều hơn. Điều này cho thấy, để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của mình, các công ty không chỉ luôn chú trọng đến việc nâng cao trình độ quản lý, khả năng huy động vốn hay đổi mới công nghệ mà còn phải quan tâm đến hiệu quả của các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, làm thế nào để sử dụng tốt các nguồn lực sẵn có, phát huy tối đa các lợi thế về vốn, công nghệ hay nguồn nhân lực luôn là một bài toán khó đối với lãnh đạo các công ty.
Là một công ty liên doanh nên vấn đề làm gì để nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là một vấn đề được ban lãnh đạo công ty quan tâm nhất. Trước sự tham gia ngày một nhiều các doanh nghiệp vào lĩnh vực sản xuất thép xây dựng, thị trường thế giới trong thời gian qua lại có những bất ổn khiến cho việc sản xuất kinh doanh của công ty liên doanh Thép VSC - POSCO gặp nhiều khó khăn. Do vậy, việc công ty cần tìm ra những biện pháp hữu hiệu hơn một mặt nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, một mặt nhằm giải quyết một số vướng mắc trong quá trình kinh doanh là điều hết sức cấp thiết
Kết cấu đề tài gồm 3 phần:
Chương I: Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài.
Chương II: Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty liên doanh Thép VPS
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Thép VPS.


Xem Thêm: Tiến hành phân tích, đánh giá các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty liên doanh Thép
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiến hành phân tích, đánh giá các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty liên doanh Thép sẽ giúp ích cho bạn.