Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh


  PHẦN MỞ ĐẦU


  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
  Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, con đường đổi mới đã và đang phát huy hiệu quả, nền kinh tế đất nước ngày một phát triển đi lên. Một trong những nguyên nhân góp phần quan trọng vào thắng lợi đó là việc sử dụng công cụ chính sách thuế của Nhà nước.
  Thuế là một trong những nguồn thu rất quan trọng, nó chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng thu ngân sách Nhà nước (khoảng 70% - 80%). Ngày nay với xu thế toàn cầu hoá kinh tế quốc tế, hội nhập kinh tế thế giới và khu vực là một vấn đề bức thiết mang tính khách quan đối với tất cả các quốc gia. Vì vậy vai trò của thuế ngày nay không chỉ dừng ở chổ đảm bảo nguồn thu cho nhu cầu chi tiêu của Nhà nước , mà nó còn phải đảm bảo vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế quốc gia ngày một phát triển.
  Do đó hệ thống chính sách thuế nước ta luôn được cải cách sửa đổi sao cho phù hợp với nền kinh tế và với thông lệ quốc tế. Cụ thể là việc ban hành luật thuế GTGT thay cho thuế doanh thu, đã khắc phục được nhược điểm cơ bản của thuế doanh thu như: thu thuế trùng lắp, thuế thu trùng lên thuế, và được hoàn thuế GTGT trong trường hợp xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ , góp phần khuyến khích mạnh mẽ đầu tư và xuất khẩu, tạo nguồn thu lớn và ổn định cho ngân sách Nhà nước, thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh với hiệu quả ngày càng cao.
  Sau hơn 6 năm thực hiện luật thuế GTGT đã thật sự đi vào cuộc sống phát huy tác dụng tích cực trên các mặt đời sống kinh tế - xã hội, việc thực hiện Luật thuế GTGT cơ bản đã hiệu quả và đổi mới hơn, tuy nhiên trong thực tế của quá trình quản lý thu thuế vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần trao đổi và tháo gỡ. Với những ý nghĩa có tính chất khoa học và thực tiển trên đây nên em chọn đề tài “Phân tích tình hình quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh ” hy vọng thông qua việc nghiên cứu và phân tích nội dung luận văn này là điều kiện để em tích kiến thức và có thể sử dụng trong công tác sau này khi cần thiết.  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
  Ôn lại những kiến thức đã học, tìm hiểu thêm về hệ thống các văn bản pháp luật về thuế
  Phân tích những thực trạng, những thuận lợi và khó khăn mà Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh đã gặp phải trong quá trình quản lý thu thuế GTGT như:
  Phân tích về công tác quản lý đối tượng nộp thuế
  Phân tích về công tác kiểm tra tờ khai thuế GTGT
  Phân tích về tình hình thu thuế GTGT ở các thành phần kinh tế
  Phân tích về tình hình thu thuế qua ba năm
  Phân tích về tình hình thanh kiểm tra thuế GTGT và công tác tuyên truyền hổ trợ đối tượng nộp thuế
  Tìm ra những nguyên nhân và những tồn tại trong quản lý thu thuế GTGT
  Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế GTGT
  3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
  Thu thập số liệu sơ cấp: Hỏi và tham khảo trực tiếp ý kiến của các Cô, Chú, Bác ngành Thuế
  Thu thập số liệu thứ cấp:
  Bảng báo cáo kết quả thu thuế cuối mỗi năm
  Bảng báo cáo tổng hợp thu nội địa
  Bảng danh sách các đối tượng nộp thuế đang hoạt động.
  Thông tin trên: sách, báo, tạp chí, internet
  Phương pháp xử lý thông tin: Thống kê, so sánh, phân tích, đánh giá
  Phương pháp đồ thị và biểu đồ: Bằng hình ảnh, tính chất của đồ thị để phân tích mối quan hệ, mức độ biến động của các chỉ tiêu cần phân tích.
  4. GIỚI HẠN VỀ NỘI DUNG ĐỀ TÀI:
  Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh quản lý thu nhiều loại thuế đối với nhiều đối tượng nộp thuế đóng trên địa bàn Tỉnh. Thuế GTGT là loại thuế phổ biến được áp dụng đối với đa số doanh nghiệp, nên đề tài chỉ tập trung đi sâu vào phân tích tình hình quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp và hộ cá thể có nộp thuế GTGT tại địa bàn tỉnh do Cục Thuế tỉnh Trà Vinh quản lý trong 3 năm 2003 – 2005.

  PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬNI. TỔNG QUAN VỀ THUẾ:
  1.Vài nét về lịch sử ra đời của thuế:
  Dưới chế độ Cộng sản nguyên thuỷ, con người sống chung, ăn chung, làm chung với nhau, không có ai cai trị ai, cho nên mọi thành viên trong xã hội lúc bấy giờ không có trách nhiệm đóng góp cho ai cái gì cả, ở thời điểm này thuế chưa xuất hiện.
  Cùng với sự phát triển của xã hội, giai cấp hình thành và Nhà nước ra đời. Nhà nước ra đời, kèm theo nó là bộ máy quản lý để thực hiện quyền lực của mình. Bộ máy quản lý này không tự tạo ra nguồn vật chất để tự nuôi sống mình mà nó chỉ dựa vào sự đóng góp của toàn thể dân chúng phải nộp một phần tài sản của mình cho Nhà nước như là nghĩa vụ, đó chính là thuế.
  Như vậy đến đây, chúng ta có thể khẳng định rằng tiền đề cho sự ra đời của thuế chính là sự ra đời và tồn tại của Nhà nước, bản chất của Nhà nước quyết định bản chất của thuế.
  Trải qua các chế độ xã hội khác nhau, Nhà nước bằng quyền lực của mình đã quy định các khoản đóng góp bắt buộc đối với dân chúng và các chủ thể khác trong xã hội. Các khoản đóng góp đó được thực hiện bằng nhiều hình thức như: ngày công lao động, hiện vật, bằng tiền Do đó có thể nói thuế là công cụ quan trọng mà Nhà nước nào cũng sử dụng để thực hiện chức năng của mình, thuế gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Nhà nước.
  2. Khái niệm về thuế:
  Có rất nhiều quan niệm khác nhau về thuế:
  Theo Philip E.Taylor: Thuế là sự đóng góp cưỡng bách của mỗi người cho Chính Phủ để trang trải các khoản chi phí và quyền lợi chung, mà ít căn cứ vào các lợi ích riêng được hưởng.
  Theo tính chất kinh tế: Thuế là một hình thức phân phối sản phẩm của xã hội và thu nhập quốc dân do các tổ chức kinh tế và người dân sáng tạo ra, hình thành nên quỹ tiền tệ tập trung để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước.
  Theo tính chất pháp lý: Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc của các thể nhân và pháp nhân được Nhà nước quy định thông qua hệ thống pháp luật, nhằm đáp ứng các nhu cầu chi tiêu theo chức năng của Nhà nước.
  *Các quan điểm trên tuy có cách diễn đạt khác nhau nhưng đều thống nhất chung nội dung chính của thuế là:
  Thuế là một biện pháp động viện của Nhà nước mang tính chất bắt buộc đối với các tổ chức và mọi thành viên trong xã hội, gắn liền với quyền lực chính trị của Nhà nước.
  Thuế là một khoản đóng góp nghĩa vụ, bắt buộc của mọi tổ chức và thành viên trong xã hội phải nộp vào ngân sách Nhà nước.
  Thuế là một bộ phận của cải từ khu vực tư chuyển vào khu vực công, nhằm trang trải chi phí nuôi bộ máy Nhà nước và trng trải chi phí công cộng mang lợi ích chung cho cộng đồng
  Từ những nhận thức trên, ta có thể khái niệm chung về thuế như sau:
  Thuế là một khoản đóng góp mang tính chất bắt buộc được Nhà nước quy định thành luật để mọi tổ chức kinh tế và người dân phải nộp cho Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước .
  3. Phân loại thuế:
  3.1. Phân loại theo tính chất: gồm có 2 loại
  Thuế trực thu: là loại thuế trực tiếp thu vào thu nhập của người chịu thuế, hay nói cách khác người nộp thuế và người chịu thuế là một, người nộp thuế không thể chuyển cho người khác được (Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà đất).
  Ưu điểm của thuế trực thu là động viên trực tiếp vào thu nhập của từng tổ chức, cá nhân có thu nhập nên đảm bảo được công bằng xã hội: người có thu nhập cao thì nộp thuế nhiều, người có thu nhập vừa thì nộp thuế ít, người có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập thì không phải nộp thuế


  Xem Thêm: Phân tích tình hình quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status