Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng Công ty dầu khí Việt Nam

Lời mở đầu


Trong các hoạt động của một doanh nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là hoạt động tương đối phức tạp nhưng vô cùng quan trọng đối với bất kì một doanh nghiệp nào. Đó là hoạt động đòi hỏi nhiều tiền bạc thời gian và công sức. Đào tạo và phát triển và phát triển nguồn nhân lực là điều kiện để nâng cao năng suất lao động, phát triển cán bộ công nhân viên đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.


Kinh nghịệm thực tế ở các doanh nghiệp thành công ở Việt nam và trên thế giới cho thấy công ty nào chú trọng tới đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của mình, công ty đó thường thành công trong kinh doanh. Như vậy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là chìa khoá của sự thành công.


Mục đích của đề án này là nhằm củng cố lại và hoàn thiện hơn kiến thức chuyên ngành Qủan trị nhân lực nói chung, kiến thức về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nói riêng, trên cơ sở đánh giá thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty dầu khí Việt Nam. Và qua đó, đề ra phương hướng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty dầu khí Việt Nam.


Với kiến thức, kinh nghiệm còn hạn chế chắc chắn đề án này không thể tránh khỏi những sai sót, những chỗ chưa hợp lí hay những ý kiến chủ quan.


Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Đức Kiên đã hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành đề án này.


Xem Thêm: Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng Công ty dầu khí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng Công ty dầu khí sẽ giúp ích cho bạn.