Phương án CPH và giải pháp dẩy mạnh tiến trình CPH ở Nhà máy Thiết Bị Bưu ĐiệnThực hiện đường lối đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra từ sau Đại hội Đảng lần thứ IV, nền kinh tế nước ta đã cói sự chuyển biến lớn từ nền kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước.
Cơ chế thị trường đã hình thành với đầy đủ các yếu tố của nó, dặc biêt là yếu tố cạnh tranh. Các doanh nghiệp tư nhân cũng như Nhà nước xuất hiện ngày càng nhiều, chúng cạnh tranh với nhau để giành chỗ đứng trên thương trường và đạt được mục tiêu cung cấpối cùng là lợi nhuận. Đó chính là quỹ đạo đi lên gắn liền với hiệu quả kinh doanh, sự cách tân cáu trúc bên trong của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế Nhà nước, đang bên bờ vực thẳm của khủng hoảng và tha hoá.
Đa dạng hoá các hin hf thức sở hữu, CPH cũng chính là ván đề mang tính chất sống còn với mỗi DNNN, nhằm tạo ra sức bật mới, sức sống mới và thành tựu mới.
CPH được hiểu ở một dạng hình thức kinh doanh mới văn minh, tiên tiến và hiệu quả khong chỉ dừng trong một doanh nghiệp mà còn có ảnh hưởng rộng lớn trên phạm vi toàn xã hội. CPHG còn xen vào trong mỗi gia đình, mỗi cá nhan, làm cung cuộc sống đa dạng hơn, sinh động hơn và tràn đầy nhiệt huyết.
Xem Thêm: Phương án CPH và giải pháp dẩy mạnh tiến trình CPH ở Nhà máy Thiết Bị Bưu Điện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương án CPH và giải pháp dẩy mạnh tiến trình CPH ở Nhà máy Thiết Bị Bưu Điện sẽ giúp ích cho bạn.