Chiến lược mở rộng thị trường của Công ty kinh doanh than Hà Nội đến năm 2015Trong xu thế quốc tế hóa nền kinh tế toàn cầu, cùng với sự hội nhập và hợp tác của các nền kinh tế trên thế giới, kinh tế nước ta đang ngày càng phát triển. Môi trường kinh tế thuận lợi và nhiều cơ hội rộng mở là nguyên nhân và động lực cho sự phát triển của tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên chính sự phát triển đó là nguyên nhân của cạnh tranh, dẫn đến sự thành đạt và sự đào thải. Có thể nói trong những năm trở lại đây nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc trên con đường chinh phục thị trường. Chậm chân hơn so với các ngành kinh tế khác, ngành than Việt Nam chỉ mới thực sự bị cuốn vào cơ chế thị trường vài năm nay, và đến nay sự cạnh tranh đang dần hình thành trong ngành than.
Chương I:Cơ sở lý luận về chiến lược
Chương II: Thực trạng thị trường
Chương III: Chiến lược mở rộng thị trường của công ty kinh doanh than hà nội đến năm 2015
Xem Thêm: Chiến lược mở rộng thị trường của Công ty kinh doanh than Hà Nội đến năm 2015
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược mở rộng thị trường của Công ty kinh doanh than Hà Nội đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.