Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng kế hoạch marketing cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên điện cơ thống nhất (VINAWIND)

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng kế hoạch marketing cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên điện cơ thống nhất (VINAWIND)

  Lời nói đầu
  Chủ trươơng của Đảng và Nhà nơước ta trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá bao gồm cả việc phát triển ngành điện- điện tử .Công ty trách nhiệm hưũ hạn nhà nước một thành viên Điện cơ thống nhất đã nhận được sự cổ vũ từ Trung ơương và Thành phố về mọi mặt. Công ty là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất quạt điện lớn nhất hiện nay với trang thiết bị maý móc hiện đại.Với 40 năm kinh nghiệm hoạt động công ty ĐCTN đã tự hoàn thiện mình để trở thành một doanh nghiệp mạnh . Tuy găp nhiều khó khăn trong cơ chế thị trường nhưng hiện nay công ty ĐCTN với đội ngũ cán bộ đầy tài năng và nhiệt huyết đã trở thành một cánh tay đắc lực của Đảng và Nhà nươớc trong công cuộc cải tổ, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nơuớc. Công ty ĐCTN đã trở thành đơn vị anh hùng lao động và mới đón nhận huân chương lao động. Hệ thống phân phối của công ty phát triển rộng khắp với doanh thu ngày càng cao.
  Xây dựng Kế hoạch marketing là một vấn đề hết sức phức tạp, đòi hỏi phải tính đến các vấn đề thuận lợi và khó khăn bên trong và bên ngoài trên cơ sở chiến lược marketing đã đề ra của công ty sao cho hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao nhất. Trong nền kinh tế thị trươờng, để thích ứng với môi trơường luôn thay đổi, công ty ĐCTN muốn thành công cần phải có khả năng ứng phó với mọi tình huống. Điều này đòi hỏi nhà quản trị phải nắm được những xu thế đang thay đổi, tìm ra những yếu tố then chốt đảm bảo thành công, biết khai thác những ơưu thế tươơng đối, hiểu đơược những điểm mạnh, điểm yếu của mình và của các đối thủ cạnh tranh, hiểu đuợc mong muốn của khách hàng và khả năng đáp ứng của công ty, biết cách tiếp cận thị trươờng nhằm tìm ra các cơ hội kinh doanh, từ đó vạch ra kế hoạch marketing đúng đắn.
  Với mục tiêu nghiên cứu những vấn đề lý luận, phơương pháp luận và phươơng pháp cụ thể để xây dựng kế hoạch marketing trong doanh nghiệp thơương mại, nghiên cứu cơ sở hình thành các chính sách, biện pháp về chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch marketing quạt điện của công ty ĐCTN; Bên cạnh đó, để phân tích thực trạng tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch marketing của công ty ĐCTN trong năm qua 2004, nhận thức đơược mặt mạnh cũng nhươ mặt yếu cần khắc phục trong vấn đề này, qua đó đề ra những giải pháp giúp công ty xây dựng đươợc kế hoạch marketing đúng đắn, em đi sâu vào nghiên cứu đề tài:
  "Xây dựng kế hoạch marketing cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên điện cơ thống nhất (VINAWIND)".
  Đối tươợng nghiên cứu của đề tài là kế hoạch marketing VINAWIND phạm vi nghiên cứu của đề tài là:
  - Về mặt không gian:Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Điện cơ thống nhất (VINAWIND)
  - Về mặt thời gian: Từ năm 2005 đến năm 2006
  Trong đó em sử dụng tổng hợp nhiều phươơng pháp khác nhau nhơư: phươơng pháp tư duy kinh tế mới, phơương pháp duy vật lịch sử, phơương pháp phân tích phương pháp tổng hợp, tiếp cận hệ thống, phươơng pháp thống kê, toán học, dự báo.
  Mặc dù đã có sự cố gắng, song thời gian thực tập không nhiều, kiến thức còn có những hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô hướng dẫn,các cô chú trong phòng của công ty để cuốn luận văn này được hoàn thiện hơn.
  Nội dung đề tài gồm 3 chương:
  Chương I:Những cơ sở lý luận về quá trình xây dựng kế hoạch marketing ở công ty thương mại
  Chương II:Hiện trạng xây dựng kế hoạch marketing ở công ty TNHHNN một thành viên điện cơ thống nhất (vinawind
  Chương III: Xây dựng kế hoạch hoá marketing của ở công ty TNHHNN một thành viên điện cơ thống nhất (VINAWIND).


  Mục lục
  Chương I: Những cơ sở lý luận về quá trình xây dựng kế hoạch marketing ở công ty thương mại 1
  I.Khái niệm quy trình xây dựng kế hoạch marketing thương mại:
  1.Khái niệm
  2.Tiến trình phát triển của xây dựng kế hoạch marketing ở các công ty thương mại 1
  3. Những cơ sở chủ yếu trong việc xây dựng kế hoạch marketing ở công ty thương mại: 3
  4.Lợi ích của xây dựng kế hoạch Marketing 3
  5.Những nội dung chính của kế hoạch marketing 4
  6.Quy trìnhxây dựng kế hoạch Marketing trong công ty thương mại 5
  II.Môi trường và thị trường kinh doanh
  1.Môi trường 5
  1.1.Môi trường nhân khẩu 5
  1.2 Môi trường kinh tế .6
  1.3.Môi trường chính trị phápluật:
  1.4 Môi trường cônnghệ
  1.5 .Môi trường cạnh tranh
  2. Đặc điểm thị trường kinh doanh của công ty (thị trường các doanh nghiệp)
  2.1.Khái niệm các doanh nghiệp
  2.2.Đặc điểm thị trường các doanh nghiệp
  2.3Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua
  3. Dự báo môi trường và thị trường tương lai của công ty
  3.1.Ước tính nhu cầu hiện tại
  3.2 Ước tính nhu cầu tương lai
  III.Mục đích và mục tiêu của công ty kinh doanh
  1. Mục tiêu kinh doanh của công ty
  1.1.Mục tiêu tài chính
  1.2.Mục tiêu marketing
  2.Mục đích của công ty kinh doanh
  IV.Chiến lược marketing của công ty kinh doanh
  1.Định nghĩa chiến lược marketing
  2.Các vấn đề chủ yếu cần phải xác lập trong chiến lược Marketing 14
  2.1.Phân đoạn thị trường
  2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu
  2.3.Định vị sản phẩm trên thị trường trọng điểm
  2.4.Chiến lược Marketing hỗn hợp: (Marketing-mix)
  2.4.1.Khái niệm Marketing-mix
  2.4.2.Chiến lược Marketing-mix ở công ty thương mại và những yếu tố ảnh hưởng
  2.4.3.Các công cụ Marketing –mix
  V.Chương trình hành động, ngân sách và kiểm tra marketing của công ty 19
  1.Chương trình hành động
  2.Ngân sách
  3.Kiểm soát
  VI.Yêu cầu đánh giá kế hoạch marketing ở công ty thương mại
  1.Những yêu cầu về kế hoạch Marketing ở công ty thương mại
  Chương II: Hiện trạng xây dựng kế hoạch marketing ở công ty TNHHNN một thành viên điện cơ thống nhất (Vinawind) 21
  I. Một số nét khái quát về tình hình hoạt động của Công ty
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên điện cơ Thống Nhất
  1.2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty
  1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và hoạt động của công ty
  II.Trình độ phát triển kế hoạch và thực hiện kế hoạch Marketing của VINAWIND 25
  1.Trình độ phát triển kế hoạch Marketing của VINAWIND 25
  2. Trình hình xây dựng kế hoạch marketing hiện tại của VINAWIND 26
  III. Quy trình xây dựng kế hoạch marketing hiện tại của VINAWIND 26
  1. Phân tích tình thế 26
  1.1. Bối cảnh của VINAWIND
  1.2 Các dự báo
  1.3 Các cơ hội và nguy cơ của VINAWIND
  1.4 Các thế mạnh và điểm yếu của VINAWIND
  2. Mục tiêu của VINAWIND năm 200
  3.Chiến lược của VINAWIND năm 200
  3.1Sản phẩm
  3.2.Giá bán sản phẩm
  3.3.Trung gian
  3.4.Trương trình xúc tiến quảng cáo
  4. Chương trình thực hiện chiến lược kinh doanh của VINAWIND
  5. Ngân sách của VINAWIND
  6. Các hoạt động kiểm soát tiến trình thực thi kế hoạch của VINAWIND
  7. Quy trình tổng quan hoạt động kế hoạch hoá của VINAWIND 38
  IV. Những khó khăn và thuận lợi của VINAWIND
  1. Những thuận lợi mà VINAWIND có
  2. Những khó khăn còn tồn tại của VINAWIND
  Chương III: Xây dựng kế hoạch hoá marketing của công ty TNHHNN một thành viên điện cơ thống nhất (VINAWIND)
  I. Những dự báo biến động về môi trường và thị trường của VINAWIND 40
  1. Dự báo môi trường
  1.1. Môi trường kinh tế 40
  1.2. Môi trường chính trị – pháp luật 41
  2. Dự báo về thị trường quạt điện 41
  II.Hoàn thiện mục tiêu của Vinawind trong năm tới
  1.Xác định mục tiêu của công ty 42
  2.Phương hướng kinh doanh của VINAWIND 42
  2.1.Các chỉ tiêu phấn đấu 42
  2.2. Các nhiệm vụ cụ thể của Vinawind 43
  III.Xây dựng kế hoạch marketing của VINAWIND 47
  1.Định hướng giai đoạn xây dựng kế hoạch ở VINAWIND 43
  2.Phương pháp xây dựng kế hoạch marketing của VINAWIND 45
  3.Quy trình xây dựng kế hoạch marketing của VINAWIND 47
  3.1. Quy trình tổng quan hoạt động xây dựng kế hoạch của VINAWIND 49
  3.2. Xây dựng quá trình nghiên cứu và phân tích tình thế của VINAWIND 49
  3.3. Xây dựng quá trình hình thành và quyết định mặt hàng kinh doanh quạt điện của VINAWIND 50
  3.4 Xây dựng và quyết định giá đối với mặt hàng kinh doanh của VINAWIND. 51
  3.5. Xây dựng quyết định phân phối của WINNAWIND 54
  3.6. Xây dựng trương trình xúc tiến quảng cáo 59
  4. Chương trình hành động và ngân sách 59
  5. Kiểm tra 61
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/7e4f474d4d474d4c/MAR31.doc.file[/charge]

  Xem Thêm: Xây dựng kế hoạch marketing cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên điện cơ thống nhất (VINAWIND)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng kế hoạch marketing cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên điện cơ thống nhất (VINAWIND) sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi Lan Chip, ngày 04-09-2011 lúc 20:19.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status