Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Xây lắp Thương mại

Từ đại hội VI Đảng Cộng Sản Việt Nam (tháng 6- 1986) đã đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong nền kinh tế của nước ta. Đó là việc chuyển đổi cơ chế kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng XHCN. Điều này đã tạo ra nhiều cơ hội mới và cả những thách thức mới cho các doanh nghiệp Nhà nước. Các doanh nghiệp từ chỗ hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch và sự chỉ đạo trực tiếp của Nhà nước trở thành các doanh nghiệp độc lập tự chủ, tự hạch toán và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, nhiều doanh nghiệp đã bị thua lỗ phải giải thể hay phá sản, song cũng có không ít những doanh nghiệp do hoạt động có hiệu quả nên đã không những đứng vững trên thị trường mà ngày càng phát triển hơn trước. Do vậy, để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường bắt buộc các họ phải luôn tìm kiến và áp dụng các biện pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của chính mình.
Nâng cao hiệu quả kinh doanh là mục tiêu cơ bản đối với mọi doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường. Hiệu quả kinh doanh là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Kinh doanh đạt hiệu quả cao, cho phép thực hiện tốt quá trình tái sản xuất ở mức độ ngày càng cao hơn, đồng thời tạo ra nguồn thu để đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Chính vì lẽ đó, vấn đề hiệu quả kinh doanh luôn giữ vai trò hết sức quan trọng trong quá trình cấu trúc lại nền kinh tế quốc dân.
Nội dung gồm 3 phần:
Chương 1: Một số lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng công tác sản xuất xuất kinh doanh của Công ty xây lắp thương mại I
Chương 3: một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sản suất kinh doanh tại Công ty xây lắp Thương mại I
Xem Thêm: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Xây lắp Thương mại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Xây lắp Thương mại sẽ giúp ích cho bạn.