Quản lý khách hàng và mở rộng quan hệ khách hàng Công chứng khoán Sài Gòn

Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO đã mang lại những thách thức và cơ hội mới. Chúng ta đang sống trong một thế giới với những biến động không ngừng. Nên kinh tế thị trường ngày càng phát triểnlên trình độ, sản phẩm dịch vụ ngày càng dồi dào và cạnh tranh gay gắt hơn, quyết liệt hơn.
Ngày nay hầu hết trong các lĩnh vực kinh doanh vai trò quản lý luôn được coi trọng và đánh giá đúng mức. Trong kinh doanh thì khách hàng là lý do, là mục tiêu , để doanh nghiệp phục vụ cung cấp dịch vụ, sản phẩm. Doanh nghiệp chỉ thành công khi có được khách hàng và chiếm được lòng tin của khách hàng. Vì vậy quản lý khách hàng và mở rộng quan hệ khách hàng là mục đích, là mong muốn đạt được của các doanh nghiệp nói chung.
Song trên mỗi lĩnh vực kinh doanh lại có những đặc thù riêng. Trên thị trường chứng khoán là một thị trường còn nhiều mới mẻ tại Việt Nam song kinh doanh trên thị trường chứng khoán ngày càng trở lên gay gắt và đòi hỏi sự truyên nghiệp cao hơn.
Tổng quan tài liệu:
Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Nội dung
Chương 3: Kết luận
Xem Thêm: Quản lý khách hàng và mở rộng quan hệ khách hàng Công chứng khoán Sài Gòn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý khách hàng và mở rộng quan hệ khách hàng Công chứng khoán Sài Gòn sẽ giúp ích cho bạn.