Thực trạng và giải pháp giảm thất nghiệp ở thành thị VIỆT NAM

Ngày nay, dân tộc ta, nhân dân ta đang bước vào một công cuộc chiến đấu mới vì cuộc sống ấm no hạnh phúc, vì công bằng xã hội. Thời cơ lịch sử phát triển đất nước đã đến, công cuộc đổi mới đang diễn ra nhanh chóng và vững chắc. Chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo động lực và môi trường thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, mọi loại hình thức tổ chức sản xuất - kinh doanh thất sự phát triển bình đẳng trước pháp luật và hoạt động có hiệu quả cao. Nhiều tiền đề cho công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước cần được tạo ra bên cạnh những thách thức lớn đối với đất nước là nguy cơ nền kinh tế bị tụt hậu so với các nước trong khu vực nói chung và các nước trên thế giới nói riêng, nguyên nhân khiến nguy cơ này trở nên gay gắt là do điểm xuất phát của nước ta quá thấp kéo theo quá trình đầu tư phát triển đạt hiệu quả không cao và xuất hiện nhiếu vấn đề bất cập cần được giả qưyết.
Thất nghiệp là một trong những vẫn đề bất cập đó, nó không chỉ xảy ra với nước ta mà nó mang tính toàn cầu, là mối quan tâm của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Thất nghiệp ở nước ta được coi là một trong những vẫn đề xã hội gốc rệ quan trọng nhất. Giải quyết được vẫn đề thất nghiệp cho người dân lao động tiến tới tạo việc làm có hiệu quả là giải quyết tận gốc những căn nguyên, nguồn gốc sâu xa nhất của các vẫn đề xã hội gay cấn hiện nay và đảm bảo giữ gìn được kỷ cương và an toàn xã hội.
Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp giảm thất nghiệp ở thành thị VIỆT NAM
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp giảm thất nghiệp ở thành thị VIỆT NAM sẽ giúp ích cho bạn.