Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học Việt Nam

Nguồn nhân lực là nguồn lực có giá trị, không thể thiếu đối với hoạt động của mọi tổ chức. Nó làm ra của cải vật chất cho tổ chức, là sức mạnh để tổ chức có thể đứng vững trên thị trường. Quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực là mục tiêu hàng đầu và lâu dài của các tổ chức.
Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học Việt Nam là một trong những doanh nghiệp thuộc thế hệ tiền thân của khu vực y tế tư nhân. Sau gần 20 năm hoạt động, Trung tâm đã gặt hái được rất nhiều thành tựu góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của đất nước và nâng cao đời sống của cán bộ, nhân viên của Trung tâm. Hiện nay, Trung tâm là cơ sở y tế tư nhân có uy tín lớn, được nhiều người tin tưởng. Qua quá trình thực tập tại Trung tâm em nhận thấy, bên cạnh những thành tựu trên Trung tâm vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn cần phải khắc phục, trong đó có vấn để quản lý nguồn nhân lực.
Kết cấu đề tài:
Chương I: Lý luận chung về quản lý nguồn nhân lực
Chương II: Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học Việt Nam
Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực tại Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học Việt Nam
Xem Thêm: Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.