Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Thiết bị - Bộ Thương mạiTrong thời đại ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế là một xu hướng khách quan trong quá trình phát triển. Quản lý nguồn nhân lực trên thế giới đã trở thành một khoa học và đang phát triển ở trình độ cao. Trong khi ở Việt Nam đa số các doanh nghiệp còn chưa chú trọng và thực hiện tốt hoạt động quan trọng này.
Hội nhập kinh tế sẽ đem lại rất nhiều những cơ hội, đồng thời cũng có rất nhiều rủi ro. Do đó để phát triển, các doanh nghiệp phải biết nắm bắt, tận dụng triệt để những cơ hội, lợi thế đồng thời có những thay đổi, điều chỉnh nhằm hạn chế tối đa những rủi ro, bất lợi mà quá trình hội nhập đem lại. Mà cụ thể để chuẩn bị tốt cho sự hợp tác và cạnh tranh mà quá trình hội nhập khu vực và quốc tế mang đến, một việc tối quan trọng cho các doanh nghiệp Việt Nam là nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, nhất là quản lý nguồn nhân lực.
Dựa trên lĩnh vực chuyên môn mà em đã được học tập và thông qua quá trình thực tập tại Công ty Thiết bị - Bộ Thương mại , kết hợp với sự lựa chọn của bản thân em, em đã chọn đề tài nghiên cứu: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Thiết bị - Bộ Thương mại”
Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo. kết cấu của bài viết được chia làm 3 chương:
- Chương I: Lý luận chung về công tác quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp
- Chương II: Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực của Công ty Thiết bị - Bộ Thương mại
- Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực của Công ty Thiết bị - Bộ Thương mại.
Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Thiết bị - Bộ Thương mạ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Thiết bị - Bộ Thương mạ sẽ giúp ích cho bạn.