Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần kiến trúc Hà Nội

Cơ cấu tổ chức không chỉ là vấn đề đối với các doanh nghiệp xét trên góc độ vi mô mà còn là vấn đề quản lý của nhà nước xét trên góc độ vĩ mô. Một cơ cấu tổ chức tốt tiết kiệm nguồn lực, nâng cao khả năng hoạt động của không chỉ doanh nghiệp mà của cả nền kinh tế. Vì vậy, cơ cấu tổ chức lại các doanh nghiệp của chúng ta vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan do cạnh tranh và sự lớn mạnh không ngừng của các tổ chức và các doanh nghiệp. Do đó việc nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý đối với các doanh nghiệp là vô cùng cần thiết.
Nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp dựa trên các yếu tố nguồn lực và các nhân tố ảnh hưởng bên ngoài đối với doanh nghiệp nhằm đưa ra được một cơ cấu hợp lý nhất. Trong thực tế cho thấy cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tốt sẽ phát huy hết các thế mạnh của doanh nghiệp và góp phần rất lớn tới thành công trong kinh doanh.
Công ty cổ phần kiến trúc Hà Nội ( Haco .; JSC ) là một doanh nghiệp mới thành lập đang phát triển không ngừng nên trong cơ cấu tổ chức của nó vẫn còn có những bất cập cần được khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong thời điểm hiện tại khi mà kinh tế Việt Nam và thế giới đang lâm vào khủng hoảng .
Chính vì vậy trong thời gian thực tập ở Công ty Cổ phần kiến trúc Hà Nội em đã có cơ hội nghiên cứu, tổng hợp lý thuyết và thực tế để chọn ra chuyên đề thực tập là: “ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần kiến trúc Hà Nội ”.
Nội dung chính của đề tài gồm có 3 phần :
Chương 1 : Cơ sở lí luận chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp.
Chương 2 : Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở công ty Cổ phần kiến trúc Hà Nội.
Chương 3 : Các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty.
Xem Thêm: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần kiến trúc Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần kiến trúc Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.