Nâng cao động lực cho cỏn bộ Cục Quản lý công sản

Nõng cao năng suất làm việc ,đề cao hiệu quả lao động luụn là mục tiờu của cỏc nhà quản lý.Để đạt được những thành tích đó thì yếu tố con người là không thể thiếu được, chính yếu tố con người đã quyết định sự thành bại của mỗi đơn vị. Vì vậy mỗi đơn vị đã tìm mọi cách để có được nguồn nhân lực có chất lượng cao và làm thế nào để có thể phát huy cao năng lực, sở trường của nguồn lao động mình có nhằm đạt được những mục tiêu chung của tổ chức đặt ra. Việc có nguồn nhân lực tốt trong tay đã khó nhưng việc sử dụng họ như thế nào cho có hiệu quả nhất còn khó khăn hơn. Và công tác tạo động lực cho người lao động sẽ giúp cho việc sử dụng lao động đạt hiệu quả cao, đem lại sự thành công cho đơn vị .Do đó việc tạo động lực cho người lao động nhằm tăng cường sự nỗ lực, sự hứng thú của họ khi làm việc tạo ra năng suất, hiệu quả cao trong công việc là hết sức cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của mỗi đơn vị. Lợi ớch của con người là mức độ thoả món nhu cầu của con người, mà nhu cầu là yếu tố quan trọng nhất của việc tạo động lực.
Như vậy nếu khụng cú nhu cầu thỡ khụng cú lợi ớch. Lợi ớch và nhu cầu cú mối quan hệ khăng khớt lẫn nhau , bổ trợ cho nhau tạo ra động lực cho người lao động. Theo giỏo trỡnh quản trị nhõn lực của trường Đại học Kinh tế quốc dõn thỡ: "Động lực lao động là sự khao khỏt và tự nguyện của người lao động để tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt cỏc mục tiờu của tổ chức".
Nhận thức rõ sự cần thiết phải tạo động lực cỏn bộ trong cơ quan và sau một thời gian thực tập tại Cục quản lý Cụng sản vì vậy em đã chọn đề tài “Nõng cao động lực cho cỏn bộ Cục Quản lý cụng sản ” để làm chuyên đề thực tập.
Kết cấu đề tài:
Chương 1:Cơ sở lý luận nâng cao động lực cho người lao động
Chương II: Phân tích thực trạng về tạo động lực cho cán bộ
Chương III: Một số biện pháp nâng cao động lực làm việc cho cán bộ Cục Quản lý Công sản
Xem Thêm: Nâng cao động lực cho cỏn bộ Cục Quản lý công sản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao động lực cho cỏn bộ Cục Quản lý công sản sẽ giúp ích cho bạn.