Tại sao muốn tiến hành thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước đòi hỏi chúng ta phải đào tạo nguồn nhân lực. Anh (chị) phải làm gì để phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

Cho đến nay theo thống kê của Liên Hợp Quốc, trên thế giới có khoảng 30 nước hoàn thành công nghiệp hoá. Một lợi thế cho những người đi sau là có sẵn vô vàn những bài học thành công và thất bại của những nước đi trước. Chính vì thề khi tiến hành đầy mạnh CNH-HĐH đất nước, chúng ta nên coi kinh nghiệm quốc tế như một thứ “vốn” cần phải được huy động và sử dụng có hiệu quả. Và đối với nước ta, CNH-HĐH nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm. Để có thể thực hiện thành công công cuộc CNH-HĐH đòi hỏi phải có những tiền đề, điều kiện cần thiết và bước đi thích hợp. Một trong những điều kiện, tiền đề đó là phải thực hiện được vai trò nhân tố của con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Con người Việt Nam đã làm được những điều tưởng chừng như không thể làm được và em tin rằng con người Việt Nam trong giai đoạn mới với những thử thách mới vẫn sẽ làm được những điều kì diệu. Đất nước Việt Nam sẽ sánh vai cùng với các cường quốc năm châu cho dù hiện nay chúng ta gặp nhiều khó khăn.
Trong bất kì một xã hội nào, một đất nước nào, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cũng đóng một vai trò cực kì quan trọng. Đặc biệt ở nước ta, vấn đề này lại càng được coi trọng hơn bao giờ hết.
Biết rằng nguồn nhân lực con người Việt Nam trong giai đoạn mới vẫn còn có những hạn chế nhất định nhưng ta cũng không thể phủ nhận được vai trò to lớn của nguồn lực con người trong công cuộc tiến hành thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Thông qua sự phân tích của bài này cũng là một cơ sở để rút ra những bài học cho bản thân, phát huy những mặt tốt và hạn chế những mặt yếu kém, thiếu sót.
Nhìn lại thế kỉ XX, dân tộc Việt Nam dũng cảm và thông minh đã làm được những điều tưởng như không thể làm được đã làm cho “hiện thực lịch sử” trở thành “huyền thoại”. Bước vào thế kỉ XXI và thiên niên kỉ mới, dân tộc ta với hoài bão lớn và trí tụê sáng tạo sẽ có những ước mơ tưởng như “huyền thoại” và quyết biến những ước mơ ấy trở thành “hiện thực lịch sử” (Võ Nguyên Giáp).
Đề tài gồm cac nội dung cơ bản sau:
A. Lời mở đầu .
B. Nội dung chính.
I. Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho những thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
II. Ý kiến cá nhân
C. Kết Luận.
Xem Thêm: Tại sao muốn tiến hành thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước đòi hỏi chúng ta phải đào tạo nguồn nhân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tại sao muốn tiến hành thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước đòi hỏi chúng ta phải đào tạo nguồn nhân sẽ giúp ích cho bạn.