Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động gia sư tại Công ty cổ phần giáo dục đào tạo và nghệ thuât Đức - Anh - Minh

Trong thời đại ngày nay, nhiệm vụ phát triển con người là nhiệm vụ quan trọng nhất, vì con người chính là động lực và cũng là mục tiêu hướng tới của cả xã hội – một vấn đề có tính chiến lược với bất cứ quốc gia nào. Con người muốn phát triển về trí lực, thể chất và chỉ có sự lựa chọn duy nhất là được quan tâm và giáo dục đào tạo chính khoá cũng như ngoại khoá. Từ trước khi đất nước ta bước vào Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá, tức còn trong thời kì bao cấp việc giáo dục đào tạo còn hạn chế do đầu tư còn ít và đất nước còn kém phát triển so với thế giới. Khi đất nước đổi mới đã xác định giáo dục đào tạo con người, nguồn nhân lực là mục tiêu hàng đầu. Ngày nay, trong xu thế thị trường hoá hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực giáo dục là rất quan trọng. Đặc biệt là về giáo dục con người, đầu tư vào con người, đầu tư chất xám mới có thể đưa đất nước phát triển. Đội ngũ tri thức trẻ của đất nước ngày càng được nâng cao cả về kiến thức cũng như về chuyên môn nghiệp vụ. Chủ trương của Đảng và Nhà nước là toàn bộ trẻ em đều được đi học, đều có kiến thức để có thể phát triển tương lai. Xác định giáo dục - đào tạo là quan trọng trong thời đại phát triển hiện nay, ngoài các trường học công lập của nhà nước đã có rất nhiều các trường học bán công, dân lập, tư thục v.v được mở ra để đáp ứng nhu cầu về giáo dục của xã hội. Và việc giáo dục không chỉ có ở trong nhà trường mà do nhu cầu của xã hội có rất nhiều các hộ gia đình có con em đang học có thể lý do này lý do khác mà việc học hành của con em họ không được như ý muốn của phụ huynh. Họ có nhu cầu mời người kèm cho con em họ, người kèm có thể là thầy giáo hoặc các bạn sinh viên tại các trung tâm. Và các trung tâm tư vấn giáo dục đã mở ra đáp ứng cho các hộ gia đình về việc học thêm cho con em họ, và cũng đáp ứng đối với các giáo viên sinh viên có nhu cầu dạy thêm để có thêm khoản thu nhập trang trải cho nhu cầu cuộc sống.
Là sinh viên sắp ra trường nên có nhu cầu về việc làm cho bản thân, qua việc nghiên cứu và phân tích các vấn đề của chuyên đề tốt nghiệp nhằm có được sự định hướng cho bản thân và củng cố kiến thức cũng như những kỹ năng cần thiết để có thể chủ động và vững vàng bước vào thị trường lao động việc làm sau khi tốt nghiệp và có một thời gian được đào tạo tại trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Tại công ty cổ phần giáo dục đào tạo và nghệ thuật Đức - Anh - Minh , tuyển dụng lao động gia sư đang là vấn đề được lãnh đạo công ty và những người có trách nhiệm quan tâm. Bởi hiện nay đó là loại hình tư vấn kinh doanh chính của công ty.
Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần giáo dục đào tạo và nghệ thuật Đức - Anh - Minh với mong muốn tìm hiểu về công tác tuyển dụng lao động hiện nay nói chung và công tác tuyển dụng lao động gia sư nói riêng và góp phần giải quyết những vấn đề đó, em đã chọn đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động gia sư tại Công ty cổ phần giáo dục đào tạo và nghệ thuât Đức - Anh - Minh”.
Kết cấu của chuyên đề.
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, phần nội dung của chuyên đề gồm ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về tuyển dụng lao động gia sư.
Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng lao động gia sư tại Công ty cổ phần giáo dục đào tạo và nghệ thuật Đức - Anh - Minh.
Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động gia sư tại Công ty cổ phần giáo dục đào tạo
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động gia sư tại Công ty cổ phần giáo dục đào tạo sẽ giúp ích cho bạn.