Quản trị nguyên vật liệu _ Nghiên cứu tình huống tại Công ty Cổ phần Constrexim Số 1

Công ty cổ phần xây lắp và xuất khẩu số 1 - Constrexim số 1 là công ty con của công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam – Constrexim Holdings. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là đầu tư các dự án, xây lắp, tư vấn xây dựng, kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu và vật tư thiết bị, sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, các lĩnh vực kinh doanh khác. Từ lâu, công ty đã khẳng định được vị trí và uy tín của mình trong ngành xây dựng. Công ty đã thực hiện nhiều công trình lớn với chất lượng cao. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, cán bộ công nhân viên của công ty luôn cố gắng để không chỉ giữ vững mà còn từng bước đua công ty phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đáp lại những cố gắng, nỗ lực đó chính là kết quả mà công ty đã đạt được trong những năm qua; mức lợi nhuận của công ty liên tục tăng, tạo được công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp một phần không nhỏ cho đất nước.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Constrexim Số 1, em nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của nguyên vật liệu đối với doanh nghiệp, vì thế em đã chọ đề tài “Quản trị nguyên vật liệu _ Nghiên cứu tình huống tại Công ty Cổ phần Constrexim Số 1”
Nội dung của chuyên đề ngoài phần mở đầu, kết cấu gồm ba phần chính:
Phần I: Tổng quan về Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam _ Constrexim số 1
Phần II: Thực trạng công tác quản trị nguyên vật liệu của Công ty Cổ phần Constrexim số 1
Phần III: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Constrexim số 1
Xem Thêm: Quản trị nguyên vật liệu _ Nghiên cứu tình huống tại Công ty Cổ phần Constrexim Số 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị nguyên vật liệu _ Nghiên cứu tình huống tại Công ty Cổ phần Constrexim Số 1 sẽ giúp ích cho bạn.